V júli blahoželáme

Pracovné jubileá

20 rokov

Zuzana JANOŠTIAKOVÁ
Bc. Pavol KUČERÁK
Ing. Ľubomír MAREK

25 rokov

Ivan DOLŇAN
Peter KÚDELKA
Miroslav SUŠILA

30 rokov

Gabriela ČERNÁKOVÁ
Ing. Mária DEMIANOVÁ
Janeta KOVÁČIKOVÁ
Mária KOVÁČIKOVÁ
Ivana NEMČOKOVÁ
Ing. Peter PILIAR
Ing. Jozef SKLADANÝ
Maroš ŠUCHA

35 rokov

Branislav BACÚŠAN
Vladimír HANZEN
Janka HUŇOVÁ
Miloš KOCKA
Janka KVIETKOVÁ
Rudolf MOLČAN
Emília VENGEROVÁ

40 rokov

Juraj DEMETER
Jana FIGLUŠOVÁ
Iveta HUOSTIKOVÁ
Peter JAKUBEC
Mária JUROŠOVÁ
Jozef NOMILNER
Ing. Vladimír SOTÁK

 

Životné jubileá

Maroš KALISKÝ
Milan KUBOVE
Dana MAKOVNÍKOVÁ
Jarmila MIHOKOVÁ
Stanislav PATRÁŠ
Miroslav SUŠILA
Jaroslav BANÍK
Danka BARANOVÁ
Jaroslav HARVANKA
Radek HUŇA
Mgr. Vanda KUPCOVÁ
Bc. Janka POTKÁNYOVÁ
Oliver PÔBIŠ
Ján SNAČKO
Ľubica ŠIMOVÁ
Anna ŠVANTNEROVÁ
Ľubomír TIŠTIAN
Jaroslav BUBELÍNY
Jozef HRONČEK
Ing. Peter KÜHNEL
Ján LAURINC
Mária ŤAŽKÁ
Miroslav UHRÍK
Ing. Mária ULBRICHTOVÁ
Kamil VLČEK