Dajme spolu gól

 

V rámci projektu „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na rozvoj pohybových schopností a zručností detí materských škôl, naša futbalová akadémia FK Železiarne Podbrezová usporiadala dňa 14. júna na futbalovom štadióne v Brezne futbalový turnaj materských škôl, ktoré sú zapojené do tohto projektu.

 

Turnaja sa zúčastnili ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno, ZŠ s MŠ MPČĽ Brezno, MŠ Podbrezová Kolkáreň a MŠ Beňuš. Počasie nám prialo a všetky deti podávali na ihrisku skvelé výkony a prežili sme spolu krásne dopoludnie plné športu a športových zážitkov. Chcem poďakovať všetkým materským školám za príkladnú spoluprácu v tomto projekte a deťom popriať veľa športových úspechov a zážitkov.

Týmto chcem pozvať všetky deti od piatich rokov, aby sa zapojili do nášho tréningového procesu na futbalovom štadióne v Brezne, kde od 23. júla začíname futbalovú prípravu prípraviek futbalovej akadémie FK Železiarne Podbrezová.
Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0907 808 863.