S Ing. Ingrid Nágelovou, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

Naše výrobky sme expedovali zákazníkom do viac ako štyridsiatich štátov

 

Prvý polrok je za nami, aký bol pre expedíciu?
– Aj napriek expedícii nižšej o 5,7 percenta, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, hodnotím prvý polrok ako veľmi dobrý. Pokles expedície sa najviac prejavil v kontinuálne odlievaných oceľových blokoch, kde sme vyexpedovali menej o približne 7 900 ton. Mierny pokles v expedícii valcovaných rúr bol kompenzovaný vyššou expedíciou presných rúr. V bezšvíkových rúrach bola expedícia nižšia o 1 070 ton, čo je, pri dobrom rozložení nakládky, rozdiel len jedného nakladacieho dňa. V oblúkoch a redukciách sa nám darilo rovnako dobre ako v roku 2018. Naše výrobky sme expedovali zákazníkom do štyridsaťjeden štátov. Najviac bezšvíkových rúr sme expedovali do Poľska, Talianska a Českej republiky. Kontinuálne odlievaných oceľových blokov sme dodali najviac našim nemeckým zákazníkom. V predaji oblúkov a redukcií sa nám najviac darilo na poľskom a nemeckom trhu.

 

Tým, že sú v AS3 na jednom mieste uskladňované valcované a presné rúry pre našich poľských zákazníkov, nakladáme tu kamióny o 50 až 75 percent rýchlejšie ako v minulosti.

Počas letných mesiacov sú najväčším problémom preplnené sklady. Vyriešila sa situácia otvorením automatizovaného expedičného skladu rúr – haly polotovarov AS3 v starom závode?
– Letné obdobie bude pre naše sklady rovnakou záťažovou skúškou ako v minulých rokoch. Určite k tomu prispeje aj spomalenie predaja na európskom trhu s oceľou a s tým spojený postupný nárast expedičných sklzov našich veľkých odberateľov.
Otvorením expedičného skladu AS3 sme získali nový moderný skladový priestor s kapacitou približne 2 200 ton. Skladovacia kapacita však v absolútnom súčte takto navýšená nebola vzhľadom k tomu, že sa má v expedícii valcovne rúr na mieste dolného skladu sprevádzkovať nová finalizačná linka. Prínos AS3 hodnotím hlavne v zvýšení dennej kapacity a urýchlení nakládky.
Tým, že sú v AS3 na jednom mieste uskladňované valcované a presné rúry pre našich poľských zákazníkov, nakladáme tu kamióny o 50 až 75 percent rýchlejšie ako v minulosti. AS3 nám tiež denne umožňuje expedovať viac o približne 15 až 20 percent, hlavne valcovaných rúr, čo nám pomôže po letnom období preplnené sklady rýchlejšie uvoľniť.

Aké sú vaše ciele a priority do druhej časti roka 2019?
– Najdôležitejšou prioritou našej činnosti je zabezpečovať expedíciu v súlade s mesačnou realizáciou jednotlivých výrobkov. Každý nesúlad, ktorý sa najviac prejavuje práve v letnom období, znamená nárast skladových záso, výpadok v tržbách za predané výrobky a tiež zhoršenie podmienok na nakládku kamiónov a predĺženie doby ich nakládky. V letných mesiacoch je naším každoročným cieľom vyexpedovať možné maximum a udržať sklady na prijateľnej úrovni. Naše logistické schopnosti potom preveria mesiace september a október, keď sa budeme snažiť zintenzívniť expedíciu tak, aby sme skladové zásoby dostali čo najskôr na optimálnu úroveň. Samozrejme, všetko bude závisieť aj od situácie na oceliarskom trhu a preto verím, že sa predaj nebude po lete už ďalej spomaľovať.