Týždeň dobrovoľníctva podporili aj naši žiaci

 

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2018, ktorý bol v banskobystrickom kraji v termíne od 16. do 22. septembra, sa žiaci a žiačky Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová zapojili do rôznych dobrovoľníckych aktivít, ktorými podporili nielen myšlienku dobrovoľníctva v našom kraji, ale aj na celom Slovensku.

Týždeň dobrovoľníctva je týždňový projekt, počas ktorého sa každý kraj na Slovensku stal metropolou nezištnej pomoci druhým. Dobrovoľníci alebo dobrovoľníčky, jednotlivci alebo skupiny, sa zúčastnili ľubovoľne vybranej dobrovoľníckej aktivity

Úprava záhrady bola jednou z dobrovoľníckych aktivít

Naše žiačky spríjemnili chvíle seniorom z denného centra „Prameň“ v Domove dôchodcov a sociálnych služieb Luna v Brezne rôznymi spoločenskými a pamäťovými hrami, spevom, ale aj rozhovormi. Niektorí naši žiaci zasa pomáhali v Domove dôchodcov a sociálnych služieb Hron v Dubovej. Vykonávali manuálnu činnosť, ako napríklad úprava záhrady a čistenie okolia zariadenia.

Zúčastnili sme sa aj workshopu o dobrovoľníctve „Dobré skutky sa nedejú len tak“, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. V piatok, 21. septembra, sa v našej škole realizovala aj zbierka „Biela pastelka“, ktorá napomáha zlepšiť životy nevidiacich a slabozrakých. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi desať najväčších zbierok na Slovensku.