Mesiac október

 

Október je desiaty mesiac roka v gregoriánskom kalendári a má 31 dní. Z latinského slova octo, ktoré znamená osem, je odvodený jeho názov. Je to tak preto, že v pôvodnom rímskom kalendári to bol ôsmy mesiac v roku. Vtedy totiž ešte neboli zaradené do kalendára mesiace január a február.

Október bol niekedy mesiac, v ktorom zvyčajne končievali vojenské výpravy, preto jedným z hlavných sviatkom bolo takzvané armilustrium – čistenie zbraní a ich ukladanie do chrámu. Názov mesiaca už zostal, hoci po zaradení ďalších dvoch mesiacov na začiatok roka už nesúhlasil s jeho poradovým číslom.

Október je považovaný za mesiac zdravých zubov či za mesiac úcty k starším. Nezabúdajme na to nielen počas tohto mesiaca, ale po celý rok.