100. výročie vzniku ČSR

 

Tohtoročný 30. október bude jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Svätom Martine. Deklaráciou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného československého štátu. Ten oficiálne vznikol 28. októbra 1918.

Keďže uvedený štátny sviatok pripadá na utorok, pričom následne vo štvrtok – 1. novembra je sviatok všetkých svätých, posúva sa nám aj uzávierka a zároveň vydanie ďalšieho čísla dvojtýždenníka Podbrezovan. Pôvodne malo číslo 22/2018 vyjsť v piatok – 2. novembra, no vzhľadom na vyššie uvedené sviatky chceme informovať našich čitateľov, že toto číslo vyjde o niečo neskôr, a teda v pondelok, 5. novembra.

Redakcia Podbrezovana