S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava

Prechod z „babieho leta“ do zimy býva rýchly

 

V prevádzkarni doprava začínala minuloročná príprava na prezúvanie pneumatík už v druhej polovici septembra. Niektorí vodiči prezúvajú pneumatiky z letných na zimné radšej v októbri alebo novembri. Odporúčate motoristom takéto skoršie prezúvanie?

– Aj v tomto roku sme začali prípravu na zimné obdobie, a teda aj prezúvanie pneumatík, už v druhej polovici septembra. Je to aj z toho dôvodu, aby sme prezúvaciu kampaň stihli včas. Autoservis prevádzkarne doprava prezuje v jednej kampani približne 150 vozidiel. To znamená približne 600 letných pneumatík, ktoré je potrebné zdemontovať, skontrolovať, očistiť a uložiť do skladu a následne 600 zimných pneumatík, ktoré je potrebné vyskladniť, vyvážiť a namontovať. V lokalite Podbrezová, kde sme v blízkosti Nízkych Tatier, nie je na čo čakať.

Skoršie prezutie o dva až tri týždne zimnej pneumatike neuškodí a v tomto regióne bývajú nočné a ranné teploty pod 7 stupňov Celzia. Je to odporúčaná teplota na prezutie z hľadiska najdôležitejších vlastností pneumatík – tvrdosti zmesi a priľnavosti. Treba si uvedomiť, že slnko je už nízko a stačí tienisté miesto na relatívne dobrej ceste a vodiča môže prekvapiť lokálna námraza. Vtedy je lepšie už mať zimné pneumatiky. Musíme si zvykať, že prechod z tzv. „babieho leta“ do zimy je rýchly. Počasie už neraz ukázalo, že po slnečnom dni prišiel na druhý deň studený vietor so zrážkami alebo prvým snehom. Zároveň, okrem zvýšenej istoty a bezpečnosti, sa skorším prezutím vyvarujete aj dlhým čakacím lehotám v pneuservisoch.

 

Pracovník dopravy pri kontrole pneumatiky. Foto: I. Kardhordová
Pracovník dopravy pri kontrole pneumatiky

Zhrnuli by ste mám v krátkosti dôležité rady pre motoristov pred začiatkom zimného obdobia?

– Začnem tým najdôležitejším, a to sú pneumatiky. Všeobecne platí, že by mali mať vhodný zimný dezén s hrúbkou dezénu minimálne 4 milimetre. Pneumatiky by nemali byť staršie ako 5 až 6 rokov.

Ďalším dôležitým prvkom je kontrola stavu akumulátora a celej dobíjacej sústavy, stav bŕzd, osvetlenia, stav chladiacej kvapaliny motora a samozrejme výmena kvapaliny v ostrekovačoch za nemrznúcu. Vozidlám s pohonom len jednej nápravy odporúčam doplniť do výbavy snehové reťaze alebo aspoň jednorazové remence s hrotmi, ktoré vám pomôžu pri uviaznutí v záveji dostať sa späť na cestu. Kto cestuje na dlhšie vzdialenosti, musí rátať aj s prípadnými kolónami a neprejazdnými úsekmi z dôvodu nehody alebo nezjazdnosti. Preto je dobré mať pre prípad dlhého čakania v kolóne vždy v aute vodu pre každého člena posádky, prípadne deku alebo náhradné oblečenie. Radšej častejšie dopĺňajte palivo, aby ste nemali prázdnu nádrž. Netreba zabúdať ani na vhodnú metličku, škrabku, skladaciu lopatku prípadne odmrazovač skiel a zámkov.

Kontrola povinnej výbavy by mala byť u vzorného a zodpovedného vodiča samozrejmosťou.

Čím žijete v týchto dňoch, okrem prezúvania pneumatík?

– Okrem zimnej prípravy a plnenia výrobných požiadaviek na prepravu cestnou aj železničnou dopravou, pripomíname v rámci školení BOZP našim zamestnancom pravidlá bezpečného vedenia vozidiel v zime a pravidlá pre bezpečný pohyb a chôdzu v koľajiskách a v areáli podniku.

Ešte v tomto roku nás čaká, v rámci plánu generálnych opráv, výmena mostníc na železničnom moste ponad cestu I/66 v Podbrezovej. Prípravné práce sme realizovali už v septembri, kedy bol most zabezpečený sieťou, plachtou a bol nainštalovaný horizontálny istiaci systém z dôvodu, že sa jedná o práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Po vyfrézovaní mostníc presne do konštrukcie mosta bude v dňoch 27. až 28. októbra dočasná výluka, počas ktorej spoločne s dodávateľom prác Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice zrealizujeme výmenu mostníc. Postup prác je naplánovaný tak, aby boli realizované v dvoch výlukových blokoch a aby sme čo najmenej obmedzili plnenie výrobných požiadaviek na prepravu po vlečke.

Na záver by som chcel poďakovať zamestnancom dopravy za dobre vykonanú prácu a plnenie požiadaviek za uplynulé obdobie a pevne verím, že zimné obdobie nás neprekvapí a že ho zvládneme.