Medzinárodné stretnutie pedagógov v Poľsku

 

V dňoch od 29. septembra do 1. októbra sa traja pedagógovia Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová Mgr. Marketa Gregušová, Mgr. Katarína Tajbošová a PaedDr. Ján Peteraj zúčastnili prvého medzinárodného stretnutia v rámci projektu „Les 3.0 – naše kultúrne dedičstvo“ v poľskom meste Sycow, ktoré bolo financované programom Erasmus+ Kľúčová akcia 2.

Cieľom stretnutia všetkých partnerov z Poľska, Slovenska a Nemecka bolo naplánovať medzinárodné stretnutia žiakov a žiačok, ktoré sa uskutočnia v apríli 2019 v poľskom meste Sycow, v októbri 2019 v nemeckom Kaiserslauterne a na záver v apríli 2020 v Podbrezovej.

Pedagógovia z troch krajín si vzájomne vymieňali aj znalosti a skúsenosti
Pedagógovia z troch krajín si vzájomne vymieňali aj znalosti a skúsenosti

Na základe vopred určených kritérií vybraní žiaci a žiačky vycestujú do zahraničia za získaním a rozšírením svojich poznatkov, vedomostí a zručností v oblasti ochrany životného prostredia, tvorby mobilných aplikácií, získavania a digitalizácie údajov o lese. Spoločne vysadia vo všetkých krajinách dreviny, vyčistia vybrané plochy lesov a spoznajú kultúru a tradície nielen v oblasti problematiky lesa.

V rámci návštevy lýcea v meste Sycow sme sa aktívne zúčastnili vyučovania a odučili biológiu, matematiku, angličtinu a geografiu v rodnom jazyku. Vzájomne sme si vymenili znalosti a skúsenosti s používaním programu eTwinning a zaškolili partnerov z Poľska.

Všetky partnerské školy sú silnými a kvalitnými partnermi a sme presvedčení o tom, že spolupráca s nimi prinesie našej krajine, škole, vyučujúcim a hlavne samotným žiakom a žiačkam množstvo nových poznatkov, zážitkov, skúseností a výhod do budúcnosti.

 

Účastníci medzinárodného stretnutia v rámci projektu „Les 3.0 – naše kultúrne dedičstvo“ v poľskom meste Sycow
Účastníci medzinárodného stretnutia v rámci projektu „Les 3.0 – naše kultúrne dedičstvo“ v poľskom meste Sycow