Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

Tradičný, v roku 2011 už jubilejný 40. ročník festivalu dychových hudieb Stredoslovenského regiónu sa uskutočnil 11. júna, pod záštitou Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica a obce Valaská. Nechýbala na ňom ani Dychová hudba Železiarní Podbrezová. Organizátori k jubileu vyzdobili námestie, na ktorom nechýbali historické zábery z predchádzajúcich ročníkov, zabezpečili vynikajúce ozvučenie a účastníkom vyšlo aj počasie.

Zlatým klincom programu bolo samostatné vystúpenie veľkých dychových orchestrov – Dychový orchester Valaská s dirigentom Jánom Jenčom, Dychový orchester Brezno viedol Marián Švoňava a Jozef Kráľ viedol Dychovú hudbu Železiarní Podbrezová. V monstrekoncerte sa tieto orchestre spojili a zahrali pre početnú divácku kulisu skladby – Pochod textilákov, ktorý dirigoval Jozef Kráľ, Can, can dirigoval Marián Švoňava a dirigentskú taktovku pri Podbrezovskej polke držal Ján Jenča.

Naša dychovka sa už nasledujúci týždeň zúčastnila medzinárodnej súťaže „Zlota Lira“ v poľskom Rybníku, ktorá sa konala v dňoch 17. – 19. júna. V samotnej súťaži porote zahrali nasledujúce skladby: Pochod Textilákov od Karola Pádivého, Fantáziu H-D-E-C od Antona Petríka, Šabľový tanec od Arama Chačaturjana a nakoniec Kaffe sambu od Adama Hudeca. Dychová hudba ŽP pod vedením dirigenta Jozefa Kráľa získala strieborné pásmo vo veľmi silnej medzinárodnej konkurencii.

 

Dychová hudba Železiarní Podbrezová počas svojho vystúpenia v Poľsku. Foto: archív redakcie
Dychová hudba Železiarní Podbrezová počas svojho vystúpenia v Poľsku

Dychová hudba Železiarní Podbrezová 28. augusta spestrila kultúrny program osláv 60. výročia začatia výroby v ŽĎAS, a.s., v Žďári nad Sázavou. Tiež bola delegovaná Združením dychových hudieb Slovenska reprezentovať Slovensko na celoštátnej súťaži a prehliadke veľkých dychových orchestrov – „Vyšehradské dni dychovej hudby Považská Bystrica 2011.“ Naša dychovka bola zaradená do zlatého pásma. Zároveň získala ocenenie „CENA za dlhodobé udržiavanie a rozvoj tradície VDO na Slovensku“ od Národného osvetového centra Bratislava a Združenia dychových hudieb Slovenska.

Otázka č. 19: Aké pásmo získala v roku 2011 Dychová hudba ŽP na medzinárodnej súťaži „Zlota Lira“ v poľskom Rybníku?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebujeme v každom čísle.