S Ing. Máriou Niklovou, členkou Predstavenstva a personálnou riaditeľkou ŽP a.s. na aktuálnu tému:

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti s podbrezovským kúpaliskom

 

 

V poslednom septembrovom čísle bol v Podbrezovane uverejnený prieskum spokojnosti návštevníkov podbrezovského kúpaliska, v ktorom ste sa mohli vyjadriť, ako ste spokojní s kvalitou vody či službami, ktoré kúpalisko ponúka. Okrem toho ste mohli navrhnúť prípadne zlepšenia na fungovanie jeho chodu. Do redakcie sme dostali tridsaťjeden odpovedí, z ktorých vyplýva, že:

takmer 55 percent z vás kúpalisko navštevuje pravidelne a 45 percent je občasnými návštevníkmi, 42 percent označilo kvalitu vody za výbornú, 55 percent za priemernú a iba 3 percentá ako nedostačujúcu. Najčastejším dôvodom bola nízka teplota vody, najmä v plaveckom bazéne.

V prieskume menej úspešne obstáli služby, ktoré 35 percent z vás hodnotilo ako výborné, 55 percent ako priemerné a bezmála 10 percent ako nedostačujúce. Takmer jednotným dôvodom bol slabý výber jedál, dlhé čakanie v radoch a málo miest na sedenie pri bufete.

K návrhom na zlepšenie chodu kúpaliska sa najviac opakoval problém s parkovaním, spomenuté stravovacie služby, atrakcie pre deti, potreba ležadiel či slnečníkov a viac voľnočasových aktivít (petang, šachy, minigolf).

O vyjadrenie k výsledkom ankety sme požiadali riaditeľa FK a ŠK Železiarne Podbrezová Ing. Štefana Pintéra a jedného zo štyroch správcov kúpaliska Milana Dziada:

 

Ing. Štefan Pintér

– Samotnému otvoreniu kúpaliska, ktoré prebehlo 30. júna 2018, predchádzali mesiac trvajúce prípravy spočívajúce nielen z dôkladného čistenia a dezinfekcie všetkých troch bazénov, ale aj v montáži spŕch, rebríkov, prípravy volejbalového ihriska (doplnenie piesku), ale tiež úpravy terénu (kosenie trávnika, čistenie dlaždíc).

Po napustení vody do jednotlivých bazénov (približne štyri dni pred plánovaným otvorením), bola vykonaná pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici kontrola a následne schválená prevádzka letného kúpaliska.     Musím povedať, že tento rok bola návštevnosť viac než vysoká a teší ma, že ľudia sem nechodia len z okolia, ale aj z iných kútov Slovenska. Opätovne sa sem vracajú, čo značí, že sa im u nás páči.

Spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá a preto som rád za každý podnet, ktorý môže vylepšiť chod kúpaliska v budúcnosti.

Čo sa týka teploty vody v bazénoch, je vyhrievaná odpadovým teplom z oceliarne a trikrát denne kontrolovaná. Mohlo sa samozrejme stať, že istý čas bola studenšia, čo bolo spôsobené odstávkou v oceliarni. Takéto veci nie sú predvídateľné a nevieme ich, bohužiaľ, ovplyvniť. Teplota vody v plaveckom bazéne i napriek tomu, že bola odstávka v oceliarni, pod 22 stupňov nikdy neklesla, čo je možné skontrolovať v prevádzkovom denníku.

Čo sa týka stravovacích služieb, tak tieto nezabezpečujeme priamo my, ale súkromný dodávateľ. Týmito podnetmi sa budeme samozrejme zaoberať a do budúcnosti súkromníka upovedomíme, aby rozšíril sortiment jedál a nápojov, poprípade zvýšil počet zamestnancov v bufete.

Otázkou parkovacích miest sme sa zaoberali aj v minulosti a s obcou Podbrezová sme dospeli k dohode, že nám počas letných mesiacov poskytne parkovisko v Základnej škole Kláry Jarunkovej. Musím konštatovať, že návštevníci túto možnosť nevyužívajú a snažia sa parkovať čo najbližšie ku vchodu kúpaliska. Je to síce pohodlné, ale kapacitne to nevystačí, nakoľko tam parkujú aj obyvatelia bytoviek.

Na margo voľnočasových aktivít. Veľmi radi by sme pre deti i dospelých zaobstarali viac atrakcií, avšak vzhľadom na kapacitu a priestory kúpaliska to nie je možné. Tento podnet ale beriem na vedomie a určite sa budeme snažiť zabezpečiť aspoň šmýkačku v detskom bazéne. Dospelí majú k dispozícií stolný tenis a plážový volejbal a môžeme uvažovať o pridaní napríklad petangu.

Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave a chode kúpaliska a ktorí prispeli k tomu, aby sa tam ľudia cítili dobre a príjemne. Ďakujem aj účastníkom ankety, ktorí vyjadrili svoj názor a pomáhajú nám v zlepšovaní.

 

Milan Dziad

– Túto sezónu sme mali mimoriadne veľa slnečných dní, kedy bola prevádzka otvorená celý deň s veľkým počtom návštevníkov. Boli aj dni, kedy kúpalisko navštívilo približne 600 ľudí. Čo nás teší je fakt, že i napriek tak frekventovanému letu sme dokázali kvalitu vody udržať na vysokej úrovni.

Máme tri bazény, z toho dva detské a jeden plavecký. Detské bazény denne čistíme, dezinfikujeme a meníme v nich vodu. Objem plaveckého bazéna nám dennú výmenu vody nedovoľuje, no disponujeme postupmi, ktoré umožňujú vodu v bazéne dokonale vyčistiť. Kontrolujeme ju trikrát denne –pH,  množstvo voľného chlóru a tiež jej teplotu. Okrem toho dvakrát do mesiaca vykonajú  kontrolu pracovníci  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Tieto kontroly sú neohlásené a nikdy neboli zistené nedostatky, inak by okamžite prevádzku kúpaliska zakázali. V plaveckom bazéne sa teplota vody pohybuje od 24 do 26 stupňov Celzia, vyššia teplota vody by vo zvýšenej miere podporila množenie nežiadúcich rias a baktérií, ktorých výskyt nebol hygienikmi počas kontrol nikdy na našom kúpalisku zistený. V detských bazénoch je samozrejme teplota vody vyššia.

Čo sa týka prezliekacích kabín, k dispozícii je ich šesť a nachádzajú sa hneď vedľa sociálnych zariadení. Sú od nich oddelené a plne komfortné. O umiestnení kabín bližšie k bazénom sme zatiaľ nerozmýšľali. Do budúcnosti môžeme uvažovať o jednej kabíne v okolí detských bazénov. Viac nám priestorová kapacita kúpaliska nedovolí.

V ankete ľudia ako možnosť označili viac ležadiel a slnečníkov. Ležadlá sú k dispozícií a za poplatok sa môžu prenajať na celý deň. O slnečníky sme žiadaní zatiaľ neboli, ale v prípade záujmu, máme aj tie. O bližšie informácie je možné požiadať personál kúpaliska.

 

Z anketových dotazníkov sme vyžrebovali troch šťastlivcov, ktorí získavajú hodnotené ceny, ktoré venoval riaditeľ FK a ŠK Železiarne Podbrezová, Ing. Štefan Pintér:

  1. cena – permanentka na domáce zápasy Fortuna ligy – Lucia Komárová, Vt,
  2. cena – darčekové predmety s logom FK Železiarne Podbrezová – Ivan Amtmann, Vt,
  3. cena – darčekové predmety s logom ŠK Železiarne Podbrezová – Patrik Pohorelec, Gork.

Výhercom blahoželáme a ceny si môžu prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711, resp. 2714)