Náučný chodník charakterizuje víziu školy

 

Budovanie náučného chodníka v areáli súkromných škôl ŽP
Budovanie náučného chodníka. Foto: I. Kardhordová

 

Dňa 21. septembra bol v areáli našich škôl položený základný kameň nového náučného chodníka pri príležitosti realizácie projektu „Activity chodník“ za prítomnosti PaedDr. Dariny Výbohovej, PhD., riaditeľky Sekcie kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra v Bratislave a dobrovoľníkov: zástupcov spoločnosti Tatry mountain resorts a zástupcov agentúry Essence communications.

„Zvyšovať environmentálne povedomie žiakov, vytvárať u nich správne postoje a uvedomelé správanie k životnému prostrediu je jednou z našich najdôležitejších úloh. Preto ma veľmi teší, že sa u samotných žiakov prebudil záujem o prostredie, ktoré ich obklopuje. Študenti III.H prejavili iniciatívu a zapojili sa do súťaže Tatranskí rytieri.  Navrhli projekt, ktorý bol úspešný a vďaka ich nápadom vyrástol dnes v areáli školy náučný chodník,“ povedala riaditeľka Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová (SG ŽP) PaedDr. Katarína Zingorová.

 

Základný kameň náučného chodníka v areáli skôl ŽP
Základný kameň náučného chodníka

 

A prečo názov „Activity chodník“? „Jedným z dôvodov je, že jeho súčasťou budú rôzne motivačné aktivity a druhým, že to charakterizuje víziu našej školy. Naše motto je: „Vidieť, vyskúšať, pochopiť.“ Chceme, aby žiaci aktívne získavali vedomosti poznávaním, aby sa učili cez zážitky a informácie dostávali v súvislostiach. Takto získané vedomosti si skôr zapamätajú, ako keď ich nadobudnú memorovaním. Určite to vystihuje aj fakt, že sme veľmi aktívna škola a za naše športové úspechy bola naša škola nominovaná na Školu roka,“ doplnila riaditeľka SG ŽP.

Na záver svojho príhovoru ocenila snahu triednej učiteľky Ľ. Kroupovej, ktorá spolu so svojimi žiakmi stála pri zrode myšlienky na vytvorenie tohto náučno-oddychového priestoru v areáli školy. Poďakovala tiež všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na budovaní náučného chodníka, rodičom, hosťom a dobrovoľníkom z Tatry Mountain Resorts a Essence communications.

Cieľom náučného chodníka bude prostredníctvom symbolických šiestich druhov drevín priblížiť ich výskyt v jednotlivých výškových pásmach hôr. Chýbať nebudú ani lavičky a hry ako slepá mapa, drevené pexeso a zvonkohra.