ŽP VVC na konferenciách v Číne a Japonsku

 

Logo ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

 

 

 

 

 

Účastníci konferencie International Federation of Automatic Control Mining, Mineral and Metal Processing
Účastníci konferencie International Federation of Automatic Control Mining, Mineral and Metal Processing

 

V dňoch 23. – 26. augusta sa Ing. Pavol Buček, PhD., pracovník ŽP VVC s.r.o., zúčastnil medzinárodnej konferencie International Federation of Automatic Control Mining, Mineral and Metal Processing (IFAC MMM) 2018 v čínskom Šanghaji. Nosné témy konferencie IFAC MMM boli riadenie, optimalizácia a automatizácia v baníctve, hutníctve a spracovaní kovov. Jedná sa o špičkové podujatie v kalendári akcií IFAC so zastúpením odborníkov prakticky z celého sveta.

Na podujatí odznelo päť plenárnych prednášok a v odborných sekciách bolo prezentovaných 62 príspevkov. Náš príspevok s názvom „Utilizing Industry-oriented Finite Element Codes in the Design of Virtual Steel Mill Concept“ (autori P. Buček, K. Ondrejkovič a G. Hulkó) sa stretol s pozitívnym ohlasom účastníkov. Voľne by sme názov príspevku mohli preložiť ako „Využitie komerčného výpočtového prostredia pre návrh konceptu virtuálnej oceliarne.“ Príspevok vznikol a bol odprezentovaný ako súčasť riešenia projektu APVV-14-0244. Dodajme ešte, že tento príspevok bol (tentoraz už v slovenčine) odprezentovaný aj na Odbornej konferencii ŽP VVC 2018. Príspevok ukazuje možnosti nekonvenčného využívania výpočtového prostredia ProCAST ako súčasti budúceho väčšieho celku – „Virtuálnej oceliarne“, kde sa na výpočty odlievania na ZPO používajú rýchle, plne parametrizované modely s automatickým nastavením, výpočtom a spracovaním výsledkov.

Následne sa v dňoch 16.– 19. septembra zúčastnili Ing. Pavol Beraxa, PhD. a Ing. Peter Bella, PhD. medzinárodnej konferencie Metal Forming 2018 v japonskom Toyohashi, ktorá vo všeobecnosti patrí medzi najvýznamnejšie podujatia o nových technológiách v oblasti tvárnenia kovov, kde poprední svetoví vedci, výskumníci i ľudia z praxe prezentujú najdôležitejšie výsledky svojej práce.

 

Účastníci konferencie Metal Forming 2018 pri rokovaní v odbornej sekcii ŽP VVC
Účastníci konferencie Metal Forming 2018 pri rokovaní v odbornej sekcii

 

V aktuálnom ročníku konferencie bolo prezentovaných 250 odborných prednášok z 24 krajín a odznelo množstvo príspevkov, kde boli využívané numerické simulačné softvéry za účelom analýzy a optimalizácie tvárniacich procesov (Abaqus, DEFORM, QFORM, Dynaform, LS-DYNA a pod.) Na konferencii sme ako jediní zástupcovia zo Slovenska reprezentovali dva príspevky s názvom „Numerical simulation of cold drawing of steel tubes with straight internal rifling“ – Numerické simulácie rúr s pozdĺžnym rebrovaním ťahaných za studena (autori P. Bella, R. Ďurčík, M. Ridzoň, Ľ. Parilák). Príspevok poukázal na riešenie otázky vyplnenia profilu rebrovanej rúry s poukázaním na tok materiálu prostredníctvom napäťovo-deformačných analýz pri procese ťahania. Druhým príspevkom bol „Coating of tools used for production of steel seamless reducers“ – Využitie tvrdých oteruvzdorných CVD povlakov pre nástroje na výrobu oceľových bezšvíkových redukcií (autori P. Beraxa, Ľ. Parilák). Prednášky sa stretli s veľmi dobrým ohlasom, nakoľko nami prezentované výsledky majú reálne využitie v praxi.