Vznik športovísk v Podbrezovej a jej okolí

 

Prvé športové ihriská v osade (na Piesku a v Podbrezovej) boli postavené zásluhou riaditeľa Španbauera v roku 1909 nákladom železiarní a slúžili na tenis a korčuľovanie.

Ihrisko v Podbrezovej vedenie ŠK Podbrezová vlastným nákladom v rokoch 1935/36 rozšírilo, respektíve upravilo z dvoch tenisových dvorcov na štyri a nepoužívané klzisko zrušilo (ľad bol v zime robený na tenisových dvorcoch). V roku 1942 železiarne vlastným nákladom postavili pri tenisovom ihrisku športový pavilón. Ihrisko slúžilo aj pre hokej a volejbal.

Pre futbal ako prvé improvizované ihrisko slúžil priestor bývalého skladu dreva za starou zinkovňou rúr, a to od roku 1911 približne do roku 1925. Neskôr v rokoch 1930 – 1933 aj priestranstvo za tzv. Endrezziho vilou v Hnusne. Futbalové ihrisko na Skalici postavil súkromník Imrich Kalický v roku 1934 a prenajal ho ŠK Podbrezová, ktorý po roku 1945 za pomoci železiarní postavil šatne a tribúnu. V roku 1959 toto ihrisko bolo povodňou značne poškodené.

Po oslobodení pred rokom 1951 bol postavený nákladom železiarní veľký športový štadión na Piesku, ktorý k 1. januára 1951 bol delimitovaný novoutvorenému národnému podniku Strojáreň Piesok. To bol dôvod k vybudovaniu novej hracej plochy v Podbrezovej. Vedenie železiarní rozhodlo o umiestnení vlastného futbalového štadióna na sídlisku Kolkáreň. Spolu s ním začali budovať aj letné kúpalisko. Výstavba trvala sedem rokov a 1. augusta 1959 bol štadión odovzdaný do užívania.

 

Výstavba hlavnej tribúny na štadióne v roku 1959. Foto: archív redakcie
Výstavba hlavnej tribúny na štadióne v roku 1959

 

Podbrezová bola odjakživa spájaná s kolkami. Prvé kolkárne sa tu vyskytovali už na začiatku minulého storočia. Krytá, parou vykurovaná kolkáreň v Podbrezovej bola v roku 1919 odovzdaná pre telovýchovu Sokolu. Z ostatných kolkární zostali v prevádzke do oslobodenia len kolkáreň s betónovou dráhou na Skalici, na Piesku a v Dome pracujúcich v Podbrezovej. Ostatné postupne schátrali. Najživším prostredím kolkárov bola Skalica, kde aj vedenie ŠK Podbrezová usporadúvalo takmer každoročne po roku 1934 súťaže v kolkoch o vecné ceny. V tejto kolkárni sa za I. ČSR hrávalo pravidelne každý deň.

Miestna telovýchovná jednota Sokol vlastným nákladom približne v rokoch 1925 – 1927 postavila svojpomocou oplotené ihrisko pre telovýchovné ciele, na ktorom sa konali časté verejné cvičenia. Na tomto ihrisku boli k dispozícii volejbalové a tenisové dvorce. Výstavbou Novej kolónie a zrušením tejto telovýchovnej organizácie za tzv. slovenského štátu bolo toto ihrisko v roku 1942 zlikvidované. Z archívnych prameňov sme sa však nedozvedeli, kde presne sa ihrisko nachádzalo.