Futbalový štadión na Skalici je už kompletne zrekonštruovaný

Bude napomáhať rozvoju futbalu na Horehroní

 

Budova šatní na futbalovom štadióne ŽP na Skalici prešla kompletnou rekonštrukciou.
Budova šatní prešla kompletnou rekonštrukciou. Foto: A. Nociarová

 

V roku 2011 investovala spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. finančné prostriedky do nového, umelého trávnika pre futbalové ihrisko v Podbrezovej, v časti Skalica. Realizáciou akcie bolo umožnené trénovať a hrať futbalové zápasy na veľmi kvalitnej úrovni, ktorú poskytol umelý trávnik novej generácie. Popri trávniku postupne došlo k vybudovaniu umelého osvetlenia futbalového štadióna, tribúny na severnej strane, oprave oplotenia a napokon aj k zavlažovaniu (ochladzovaniu) umelého trávnika.

 

Poslednou zastaralou súčasťou areálu bola murovaná budova šatní a skladovacích priestorov, ktorá už nevyhovovala nárokom moderného štadióna. Zo strany vedenia Železiarní Podbrezová vzišlo za uplynulé roky niekoľko predstáv, ako má nová budova vyzerať a konečné rozhodnutie bolo odsúhlasené v tomto roku.

Medzičasom bol do majetku investora nadobudnutý aj susedný pozemok, ktorý bol vedľa pôvodnej budovy a slúžil ako záhrada. Pričlenený pozemok bol celý využitý pre účely  vybudovania zázemia futbalového štadióna, vrátane odstavných plôch.

Rozšírili sa tým priestorové možnosti nového objektu prevádzkovej budovy a budova mohla byť postavená so zachovaním všetkých požadovaných funkcií, ako jednopodlažný bungalov o rozmeroch 32,9 x 14,1 metra, pričom zastavaná plocha je 463 metrov štvorcových. Účelným sa ukázalo využiť riešenie modulového systému obytných kontajnerov prestrešených sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 16 stupňov.

 

Futbalový štadión ŽP na Skalici je už kompletne zrekonštruovaný
Futbalový štadión na Skalici je už kompletne zrekonštruovaný

 

Samotná plocha pozemku bola pri výstavbe zvýšená násypom na novú úroveň nuly, ktorá je v rovnakej výške ako povrch trávnika ihriska. Pomôže to aj pri povodňových stavoch Hrona. Po obvode zvýšeného pozemku na jeho voľných dvoch stranách bol okraj zaistený železobetónovými opornými múrmi. Na zvyšnej ploche, mimo pôdorysu budovy šatní, boli zrealizované odstavné miesta pre automobily a autobusy počas návštev na futbalových zápasoch.

Využitie novej budovy bude predovšetkým pre prácu mládežníckych trénerov a trénerov dospelých mužstiev. Navrhnuté sú primerané priestorové kapacity, ktoré pokrývajú nároky klubu na budúcu výučbu, tréning a regeneráciu futbalistov.

Jednotlivé požiadavky boli v prípravnej fáze počas konzultácií upresnené, vzťahy priestorov boli upravené a vznikla súčasná navrhovaná dispozícia, ktorá bola zrealizovaná. Jednotlivé miestnosti objektu budú slúžiť najmä ako štyri veľké šatne so sociálnym zariadením (WC a sprchy) – dve pre mužstvá domácich a dve pre mužstvá hostí.

Zrekonštruované boli aj príslušné chodby, miestnosť pre rozhodcu, trénerov/ošetrovňa, miestnosť pre delegáta/hospodára, ďalšie sociálne zariadenia, bufet, príručný sklad, sklad športových potrieb a napokon miestnosť pre upratovačky.

 

Vynovené šatne na štadióne v Podbrezovej, časť Skalica
Pohľad do vynovenej šatne. Foto: A. Nociarová

 

Budova bola zrealizovaná aj s využitím dotácie od Slovenského futbalového zväzu.

V súčasnej dobe končia kolaudačné konania príslušných stavieb a čoskoro bude objekt plnohodnotne slúžiť svojmu účelu a bude napomáhať rozvoju futbalu na Horehroní. Vzhľadom na to, že táto stavba bola úspešne zrealizovaná v krátkom časovom období, ďakujem všetkým zúčastneným z radu externých spoločností, ako aj zúčastneným osobám z odborných útvarov a prevádzkarní investora, Železiarní Podbrezová a.s.