Medzinárodný strojársky veľtrh Brno je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom v strednej Európe

Slovensko je partnerskou krajinou jubilejného šesťdesiateho ročníka

 

Stánok Železiarní Podbrezová na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne

 

Čestné postavenie Slovenska pre rok 2018 nebolo zvolené náhodne a má logické odôvodnenie. Práve tento mesiac uplynie sto rokov od založenia Československa. Partnerstvo má širší význam a  symbolizuje vzájomné kontakty a spoluprácu českých a slovenských podnikov v minulosti aj dnes.

Medzinárodný strojárenský veľtrh Brno má každoročnú účasť viac než tisícšesťsto vystavovateľov a viac osemdesiattisíc návštevníkov. Zo Slovenska prišlo približne sedemdesiat firiem, medzi ktorými nechýbal ani tradičný vystavovateľ, Železiarne Podbrezová a.s.

Náš stánok navštívil aj minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga a generálny riaditeľ SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) Róbert Šimončič. Veľtrh bol zároveň príležitosťou pre oboznámenie sa českých, ale aj slovenských návštevníkov s hospodárskym zázemím geografických susedov. Umožnila to aj retrospektívna výstava 100RIES – Československé priemyselné legendy.

Česká republika je pre našu spoločnosť druhým najvýznamnejším obchodným teritóriom, keďže podiel predaja spoločnosti v Českej republike predstavuje šestnásť percent. Predaj je realizovaný najmä prostredníctvom obchodného zastúpenia ŽP Trade Bohemia.

Hlavnou témou jubilejného šesťdesiateho ročníka bol Priemysel 4.0 automatizácia, robotizácia a digitalizácia. Popri vystavovateľoch zo Slovenska a Česka sa predstavili aj iné európske firmy a taktiež vystavovatelia z USA, Číny, Indie a Iránu.

 

Peter Žiga a Róbert Šimončič v stánku ŽP na veľtrhu v Brne
Náš stánok navštívil aj minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga a generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.