Do práce na bicykli a bezpečne

 

Mnohí z nás využívajú cyklistickú prepravu ako vhodný druh dopravy do práce. Samozrejme, ak to počasie dovolí. Častokrát to nezávisí len od počasia, ale aj od bezpečnosti na cestách.

Zhustená premávka medzi Breznom a Banskou Bystricou vo veľa prípadoch bráni využívať cyklistickú prepravu. Mesto Brezno od marca spúšťa realizáciu projektu cyklotrasy Brezno – Valaská, o ktorej sme vás už v Podbrezovane informovali v minulom roku. Cieľom je podpora cyklistickej dopravy, cykloturistiky, ako aj zlepšenie cyklistickej infraštruktúry a vytvorenie efektívnejšej alternatívy k individuálnej motorovej doprave. Termín ukončenia je predpokladaný na február 2021.

Vizualizácia budúcej cyklotrasy. Zdroj: Mestský úrad Brezno
Vizualizácia budúcej cyklotrasy

Pripomíname, že pôjde o takmer deväťkilometrový úsek cyklotrasy Brezno – Valaská, ktorý povedie zo železničnej stanice v Brezne smerom do centra mesta a rovnako aj k hlavnému hospodárskemu uzlu regiónu – Železiarňam Podbrezová. Súčasťou má byť lávka pre cyklistov v dĺžke 648 metrov, ktorá povedie súbežne popri novej navrhovanej cestnej komunikácii. Pre zvýšenie komfortu cyklistov budú na dvoch miestach osadené stojany na bicykle. „Cyklotrasa povedie po chodníkoch na moste cez rieku Hron, smerom na západ, chodníkom pri čerpacej stanici, kde prechádza priechodom cez cestu I/66. Priechody upravíme na spoločné pre chodcov i cyklistov. Cyklistický pruh bude vyznačený vodorovným značením na jestvujúcej miestnej komunikácii, pričom na jej konci sa bude nachádzať cyklistický pruh, respektíve chodník, napojený na cestu vedúcu do obce Valaská. Tam vzniknú samostatné pruhy pre cyklistov,“ priblížila Mgr. Milada Medveďová z odboru riadenia projektov MÚ Brezno s tým, že v mieste vjazdu do nového závodu ŽP bude priechod upravený na spoločný pre chodcov a cyklistov.

Budúca cyklotrasa je prioritne určená pre obyvateľov okresu Brezno, ktorí dochádzajú za prácou do Železiarní Podbrezová. Podľa primátora mesta Tomáša Abela sa projektom zvýši bezpečnosť cyklistov, prispejú k ochrane životného prostredia a k akceptácii cyklistickej dopravy ako plnohodnotného druhu prepravy do práce.