S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

Budeme radi, ak každý mesiac v novom roku bude aspoň ako január

Vývoj uplynulého roka nebol pre mnohé spoločnosti priaznivý. Ako toto obdobie hodnotíte vo vašej spoločnosti?
– Rok 2019 sa rozbehol veľmi dobre a v prvom polrdoku sme prekračovali naplánované ekonomické ukazovatele. K spomaleniu došlo počas leta, čo sme aj očakávali. Klesli počty prepráv a následne aj tržby a zisk.
Druhý polrok bol ťažším obdobím. Bolo potrebné efektívne kombinovať menšie množstvá tovaru pre viacerých zákazníkov tak, aby sa dosiahlo maximálne vyťaženie vozidiel a zákazníkom nevznikali vyššie náklady za prepravu. S tým je spojený väčší počet nakladacích miest, zložitejšia nakládka pre dodržanie počtu a poradia vykládok či dodržanie termínov a časových okien na jednotlivých vykládkach.
V ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. máme stabilný kolektív odborne zdatných ľudí a aj preto môžeme hovoriť, že uplynulý rok sme zvládli veľmi dobre. Rok 2019 ešte nie je účtovne uzavretý, ale tržby za predaj našich služieb by mali byť vo výške zhruba 11,1 milióna eur, pričom plán bol 11,5 milióna eur. Plánovaný zisk vo výške 350 tisíc eur bude splnený a aj prekročený. Za výsledkami stojí nami zabezpečených 7 872 prepráv do 21 krajín Európy (vrátane prístavov) a importov z 8 krajín. V uvedenom počte je zahrnutých 98 nadrozmerných prepráv do 10 krajín (vrátane Slovenska) a preprava 47 600 ton tovaru po železnici v 43 ucelených vlakoch a 23 samostatných vagónoch.
Ako ste odštartovali nový rok?
– Budeme radi, ak každý mesiac v novom roku bude aspoň ako január. Určite bude patriť k tým lepším mesiacom, čo sa odrazí aj na hospodárskom výsledku.
Snáď nikomu neunikli správy týkajúce sa štrajku Únie autodopravcov Slovenska, zablokovania hraničných priechodov a ciest. Pri tejto situácii sa nám len potvrdilo, aká dôležitá je dlhodobá a korektná spolupráca s dopravcami, ktorí majú ten istý záujem na preprave nášho tovaru. Spoločne sa nám podarilo v dňoch oboch štrajkov zabezpečiť prepravu výrobkov zo ŽP a.s. podľa požiadaviek zákazníkov. Napriek tomu, že sme menili autá, v zvýšenej miere sa monitoroval ich pohyb a niektoré boli presmerované na dlhšie prejazdné trasy v snahe vyhnúť sa zablokovaným úsekom ciest bez nároku na zvýšenie ceny za prepravu. V tomto duchu chceme našu spoluprácu rozvíjať aj v budúcnosti.
Máme stabilný kolektív odborne zdatných ľudí a aj preto môžeme hovoriť, že uplynulý rok sme zvládli veľmi dobre.
Čo bude pre vás v tomto roku najväčšou prioritou?
– Nároky zákazníkov na kvalitu, čas doručenia a činnosti súvisiace s prepravou sú vysoké, ale stále viac sa nám potvrdzuje, že zákazník má záujem o poskytovateľa služieb, ktorý už pozná jeho spoločnosť, jeho výrobný program a produkty, spôsob skladovania a manipulácie, vie predvídať prípadné komplikácie, pozná cieľovú destináciu a podmienky v mieste dodania. Našou prioritou je byť práve takýmto skúseným zasielateľom a serióznym obchodným partnerom, ktorý vie zodpovedne a spoľahlivo plniť požiadavky od zákazníkov, nebráni sa novým výzvam a zároveň plní očakávania pri napĺňaní plánovaných ekonomických ukazovateľov v spoločnosti.