Nadácia Železiarne Podbrezová a Nadácia Miška Sotáka v roku 2019

 

 

V tomto roku oslavuje svoje významné jubileum aj Nadácia Železiarne Podbrezová, ktorá sa na podpore regiónu vo forme sponzorských darov podieľa už dvadsať rokov.
Podbrezovské železiarne podporujú región Horehronia od nepamäti. V roku 2000 túto činnosť prevzala Nadácia Železiarne Podbrezová, ktorá sa zameriava hlavne na podporu sociálnej sféry, kultúry, ale aj školstva, zdravotníctva či športu.
V roku 2019 poskytla Nadácia ŽP formou daru 129 244,06 eura. Suma bola poskytnutá talentovanej mládeži, školám, projektom v oblasti kultúry, športu a rovnako, ako každý rok, časť sumy putovala sociálne slabším, ale aj súčasným a bývalým zamestnancom ŽP a.s., ktorí sa nachádzali v neľahkej životnej situácii.
Rovnako aj Nadácia Miška Sotáka podporuje takmer dvadsať rokov predovšetkým mladých, či už v školách alebo športových aktivitách a taktiež kultúru, sociálnu oblasť a šport. Výnimkou nie je zdravotníctvo, kde každý rok putuje významná finančná čiastka. Minulý rok prerozdelila Nadácia Miška Sotáka 12 008,87 eura.