Predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini na návšteve v Podbrezovej

„Železiarne Podbrezová majú pred sebou úspešnú budúcnosť“

Výrobný riaditeľ Ing. Miloš Dekrét oboznamuje premiéra s výrobným procesom.
Výrobný riaditeľ Ing. Miloš Dekrét oboznamuje premiéra s výrobným procesom. Foto: I. Kardhordová
Dňa 7. februára navštívil v rámci svojho pracovného programu Podbrezovú a Brezno predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Počas návštevy si prezrel naše súkromné školy, výrobné priestory a ako súčasný zastupujúci minister zdravotníctva, aj NsP Brezno.
V ranných hodinách si predseda vlády prezrel prebiehajúcu rekonštrukciu breznianskej nemocnice, realizovanú aj s finančnou podporou vlády SR. Konštatoval, že ide o „náročnú operáciu“, ktorá je tiež dôkazom toho, že plnohodnotná starostlivosť sa dá poskytovať aj v prípade veľkého investičného projektu.
Nasledovala prehliadka súkromných škôl Železiarní Podbrezová, kde si premiér prezrel ich vybavenie, informoval sa o duálnom vzdelávaní a maturantom poprial veľa síl a šťastia pri ich skúške dospelosti.
V závere svojej pracovnej cesty si prezrel výrobné priestory, valcovňu bezšvíkových rúr, kde bol oboznámený o výrobnom procese a zrealizovaných, aj plánovaných investíciách. Na stretnutí s vedením ŽP a.s. diskutovali na aktuálne témy.
Premiér pri návšteve Súkromnej spojenej školy ŽP objektívom I. Kardhordovej
Premiér pri návšteve Súkromnej spojenej školy ŽP objektívom I. Kardhordovej
Pri tejto príležitosti sme predsedu vlády požiadali o rozhovor:
Pán premiér, Železiarne Podbrezová si tento rok pripomínajú 180 rokov svojej existencie. Ako vnímate najväčšieho zamestnávateľa na Horehroní?
– Železiarne Podbrezová sú strategickým podnikom v regióne a celkovo aj v Banskobystrickom kraji. Teší ma, že fabrika má aj po 180 rokoch neustále významné postavenie, nielen na Slovensku či v Európskej únii, ale aj vo svete. Na európskych trhoch dokáže zabezpečiť až desať percent kompletnej spotreby rúr – presných aj bezšvíkových, čo je významný podiel, ktorým sa nemôže pochváliť každá fabrika na Slovensku vo vlastníctve slovenských majiteľov.
Za fungujúcu fabriku treba poďakovať ľuďom, ktorí v nej pracujú, ale netreba zabúdať ani na jej vedenie. Bez vedenia, ktoré sa jej venuje a snaží sa o to, aby fabrika prosperovala, ľudia mali robotu a stály príjem, by to nefungovalo. Vďaka snahe ľudí, ktorí ju vedú, dosahujú dnes Železiarne Podbrezová celosvetovú úroveň.
Na rozdiel od fabrík, ktoré sa dostali do rúk tých, ktorí ich vykradli, vyrabovali a následne skrachovali, ľudí vyhodili na ulicu, sú Železiarne Podbrezová úspešným príbehom, z ktorého sa musíme tešiť.
Počas dnešnej návštevy ste mali možnosť prezrieť si, ako vyzerá duálne vzdelávanie, ktoré v Podbrezovej patrí medzi najstaršie na Slovensku. Ako na vás zapôsobili naše školy?
– Duálne vzdelávanie je jedinou cestou, aby sme mali dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Nemôže byť nič lepšie, ak má odborná škola za partnera silnú fabriku, alebo je jej samotným zriaďovateľom úspešná fabrika, čo je prípad Podbrezovej.
Na vašich školách vidno, že sú v rukách ľudí z praxe, ktorí vedia, akých zamestnancov firma potrebuje, aké sú trendy a čo všetko musí v budúcnosti ovládať človek, ktorý chce v hutníckom priemysle, v ŽP a.s., pracovať.
Triedy, laboratóriá a odborné učebne sú špičkovo vybavené. Mal som možnosť vidieť kopec mladých ľudí, ktorí sa pripravujú v rôznych odboroch a nesedeli len v triedach a čítali knižky, ale reálne používali najmodernejšie praktické vyučovacie pomôcky, rôzne technológie a počítače. Nehovoriac o tom, že im je umožnená odborná prax priamo vo fabrike.
Tak, ako vyzerajú školy v Podbrezovej, majú vyzerať všetky odborné školy na Slovensku.
Tak, ako vyzerajú školy v Podbrezovej, majú vyzerať všetky odborné školy na Slovensku.
Okrem predsedu vlády zastávate momentálne aj post zastupujúceho ministra zdravotníctva. Ako z tohto pohľadu hodnotíte prebiehajúcu rekonštrukciu v NsP Brezno?
– Teší ma, že je v ostatných rokoch venovaná pozornosť aj regionálnym nemocniciam, nielen tým krajským alebo národným ústavom. Dnes som sa osobne presvedčil, ako prebieha rozsiahla rekonštrukcia v breznianskej nemocnici. Týka sa nielen rekonštrukcie urgentu a operačných sál, ale aj inštalácie nového mamografu. Ten pomôže celému regiónu odhaľovať niektoré nebezpečné ochorenia, respektíve robiť preventívne vyšetrenia.
Do rekonštrukcie je z eurofondov investovaných 8,3 milióna eur.
Počas rokovania ma vedenie nemocnice požiadalo, aby som pomohol s dodatočnými financiami na rekonštrukciu výťahov, ktoré sú v havarijnom stave. Bude potrebné, aby breznianska nemocnica v budúcnosti disponovala aj novým MR (magnetická rezonancia) prístrojom. Obyvatelia by tak nemuseli na vyšetrenia cestovať do Banskej Bystrice a následne s výsledkami späť do Brezna. Budem rád, ak sa obe investície podaria.
Premiér pozitívne hodnotil vybavenie našich škôl.
Premiér pozitívne hodnotil vybavenie našich škôl. Foto: I. Kardhordová
Čo by ste Železiarňam Podbrezová zaželali do ďalších rokov?
– Fabrike želám, aby prežila v regióne ešte ďalších 180 rokov. Som nesmierne rád, že sa Železiarne Podbrezová vyvíjajú v čase. Možno málokto vie, ale aj z ekologického hľadiska bolo investované obrovské množstvo finančných prostriedkov do moderných technológii. Dnes už táto fabrika vôbec nepredstavuje nebezpečie pre životné prostredie.
Za tie roky prešla veľkou obnovou a zmenou technológií, ktorú vysoko oceňujem. Pevne verím, že Železiarne Podbrezová majú pred sebou úspešnú budúcnosť.