S Ing. Vladimírom Sotákom, predsedom Predstavenstva a generálnym riaditeľom ŽP a.s.

Teší ma, že predseda vlády odchádzal spokojný

Teším sa návšteve predsedu vlády v Podbrezovej a v NsP Brezno, n.o. Po osobnom stretnutí pred dvomi týždňami prijal Peter Pellegrini moje pozvanie.
V nemocnici videl predseda vlády, že jej vedenie s finančnými prostriedkami určenými na rekonštrukciu vynakladá šetrne a správne. Z jeho vyjadrenia je zrejmé, že bol spokojný. Za vzornú reprezentáciu a výbornú pripravenosť na stretnutie ďakujem riaditeľovi NsP Brezno Jaroslavovi Mačejovskému a jeho kolektívu.
Projekt na rekonštrukciu bol pripravovaný niekoľko rokov, v úzkej spolupráci a s finančným príspevkom zo Železiarní Podbrezová. Bez toho by totiž nebolo možné investíciu zrealizovať.
Je vidieť, že aj premiérovi záleží na tom, aby nemocnica na Horehroní dosahovala čo najvyššiu úroveň. Prajem si, aby sa nám spoločne podarilo zrealizovať aj nákup novej magnetickej rezonancie. Ako člen správnej rady totiž dobre viem, čo táto nemocnica  potrebuje. Umocňuje to aj moja veľmi čerstvá životná skúsenosť z prevozu sanitkou rýchlej záchrannej pomoci z Brezna do Banskej Bystrice. Nikomu neprajem ten pocit. Samozrejme, pri záchrane života je to nevyhnutné.
Premiér navštívil aj naše súkromné školy, na ktoré sme právom hrdí. Desať až tridsať ročné štatistiky nasvedčujú, že vo fabrike pracuje veľa ich absolventov a sú to špičkoví pracovníci. Aj vďaka nim naša spoločnosť prosperuje.
Máme najstaršie duálne vzdelávanie na Slovensku. Všetci, ktorí ho nemajú, nám môžu úprimne závidieť. Vyžaduje si to však okrem iného aj nemalé investície. Vybudovať zariadenie, ako sú naše školy, nebolo jednoduché. Neviem si predstaviť ďalší rozvoj Slovenska, ak nebudeme pripravovať mladých ľudí takýmto štýlom. Spoločnosť potrebuje ľudí odborne zdatných, ktorí sa zapoja do života. Musia mať zabezpečenú prácu, finančné prostriedky a vďaka tomu aj slušnú životnú úroveň.
Dúfam, že po voľbách bude skladba novej vlády rozumná a že priemyslu bude pomáhať, nie škodiť.
Vážení spolupracovníci,
Železiarne Podbrezová sú samostatnou kapitolou. Je to úspešný stoosemdesiat rokov trvajúci príbeh, ktorý prežil všetky politické zriadenia – od rakúsko-uhorskej monarchie, cez prvú svetovú vojnu, Slovenský štát, Československo, až doteraz. Vďaka vedeniu a pracovnému kolektívu, od stredného manažmentu až po koncového robotníka, sa nám spoločným úsilím podarilo vybudovať spoločnosť, ktorá v rámci svojho výrobného programu patrí medzi európsku a svetovú špičku.
Našim cieľom na nasledujúcich päť rokov je zabezpečiť si úspech a zvýšiť konkurencieschopnosť, aby sme si aj v budúcnosti udržali svoj podiel na európskych a svetových trhoch.
Tento rok je poznamenaný naším významným jubileom a my si ho pripomenieme spoločne  v auguste, na oslavách, na ktoré vás všetkých srdečne pozývam. Je pre nás potešením, že môžeme osláviť 180 rokov, že sme tu a pomáhame celému Horehroniu.
Aj návšteva predsedu vlády u nás potvrdzuje, že to, čo tu máme a ako sa máme, je obrovským pričinením Železiarní Podbrezová a.s. a ich vedenia. Ak by sme finančne nepomáhali Horehroniu, zdravotníckym zariadeniam, rozvoju športu, kultúry či vzdelávania, tento región by bol smutnejší. Tešme sa, že sme tam, kde sme.
Verím, že aj po voľbách bude vláda zložená slušným spôsobom a bude mať záujem na tom, aby sa priemysel rozvíjal a mal veľký podiel na tvorbe HDP. Želám si, aby si všetci politici, „starí“, aj „noví“, ktorí prídu, uvedomili, že bez fabrík ako je podbrezovská, táto krajina nebude žiť plnohodnotným životom. Internet je síce dobrý, ale nedá sa z neho navečerať či naraňajkovať. Je prínosom v pracovnej sfére, v obchodných vzťahoch, ušetrí čas a zlepší komunikáciu, ale na druhej strane sa dá prísť vďaka nemu o súkromie a zničiť si život. A preto by mal byť používaný účelne.
Prajem si, a aj fabrike a celému regiónu, aby si toto uvedomili aj nové politické špičky, ktoré sa budú uchádzať o moc. Mnohí sa vidia v pozícii predsedu vlády a ministrov aj napriek tomu, že nemajú skúsenosti, trebárs ani s riadením maličkého kolektívu, ktorému treba zabezpečiť prácu, osobné ochranné pracovné prostriedky, výplatu a sociálnu starostlivosť tak, aby boli ľudia spokojní. Mnohí to nevedia, ale vedia, že chcú funkcie.
Dúfam, že po voľbách bude skladba novej vlády rozumná a že priemyslu bude pomáhať, nie škodiť.
Vážení spolupracovníci,
ja nemám problém so sociálnymi balíčkami, ale s tým, že nám vláda zoberie viac financií, ako sa patrí a rozdá ich množstvu štátnych úradníkov, ktorí nevyužívajú pracovný deň, týždeň a mesiac na to, aby za peniaze, ktoré dostávajú, odviedli niečo pre spoločnosť. Verím, že v budúcnosti sa to nebude zhoršovať.
Opäť sa potvrdí, že ako budeme pracovať a starať sa o všetko, čo je okolo nás, tak sa budeme mať. Teší ma, že predseda vlády odchádzal spokojný a s obdivom sa vyjadroval o všetkom, čo videl. Svedčí to o vysokej úrovni našich zamestnancov, zamestnancov školy, ale aj lekárov a zdravotníckeho personálu v NsP, n.o., v Brezne. Tak je to správne a všetko robíme kvôli tomu, aby to malo zmysel.