V čísle 8 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Hrad Ľupča obsadili filmári. Natáčali program Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Na nahrávaní galavečera bolo prítomných osemdesiat členov štábu. Súčasťou programu bude aj vystúpenie speváčky Zuzany Smatanovej. Foto: Nadácia SPP

Desiatky členov štábu, množstvo kusov techniky, režisér, významní hostia, zvukári, kameramani, osvetľovači… Na hrade Ľupča sa zišli tvorcovia televízneho programu Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2023. Práve v priestoroch hradu dva dni pripravovali galavečer, ktorý 2. mája vo večerných hodinách odvysiela verejnoprávna televízia. Hostí privítali okrem kastelána aj členovia Predstavenstva akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová Miloš Dekrét, Martin Domovec a Ján Villim.

Natáčanie mala pod palcom Jana Vachová, produkčná z umeleckej agentúry Abby art. Vysvetlila, že program nie je len odmenou pre tých, ktorí zachraňujú naše dedičstvo. Jeho poslaním je aj dostať pamiatky prostredníctvom obrazovky do povedomia čo najširšieho spektra divákov.

„Cieľom je, aby sme mali záujem o naše dedičstvo a vážili si ho. Aby sme zbytočne nebúrali krásne stavby, ale ich opravovali. A to je posolstvo celej súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Nadáciou Slovenského plynárenského priemyslu (SPP),“ ozrejmila.

Produkčná vysvetlila, že natáčanie bolo realizované inscenačným spôsobom. „Je určite zaujímavejší, ale zároveň dlhší a náročnejší. Intenzívna príprava trvá tri až štyri mesiace, realizácia dva alebo tri dni. Na hrade bol štáb zložený z osemdesiatich členov. Chceli sme program pripraviť tak, aby nebol určený len pre ľudí z danej oblasti, ale aby bol zaujímavý i pre laickú verejnosť. Snažíme sa ho urobiť príťažlivým spôsobom, túžime diváka zaujať, aby si ho pozrel a zároveň aby sme splnili cieľ, pre ktorý sme ho nahrávali,“ doplnila. 

Úžasný kus práce

Hrad Ľupča pozitívne zapôsobil na celý štáb a na jeho súčasnú podobu bolo počuť výlučne superlatívy. „Natáčať na tomto mieste bola jedna z prvotných volieb. Musím majiteľov hradu pochváliť a vzdať im uznanie, lebo urobili úžasný kus práce. Vďaka Bohu za ich snahu a ochotu opraviť skvost našej histórie. Hrad je skutočne nádherný. Vo vedení podbrezovských železiarní sú ľudia s dobrým srdcom, pretože investujú do obnovy. Veľká vďaka za nich,“ uzavrela J. Vachová.

Príjemné prekvapenie

Jednu z cien ankety odovzdával Vojtech Ferencz, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SPP. Ten taktiež vyjadril potešenie, že je hrad opravený a teší sa čoraz väčšej obľube u návštevníkov.

1 – Slávnostný program dotvorili výrazné svetelné efekty. Foto: Nadácia SPP„Poznám hrady a zámky nielen na Slovensku, ale i v Európe. Moje dojmy z hradu Ľupča sú príjemné. Je na ňom urobený kus roboty. Môžem povedať, že som príjemne prekvapený, pretože vyzerá skutočne veľmi dobre. Som rád, že ho podbrezovské železiarne kúpili a už viac ako dve desaťročia doň investujú. Pán Vladimír Soták mi pripomenul, že musíme pamätať na našu minulosť, pretože to je naša vizitka. A ako povedal Winston Churchil, národ, ktorý zabúda na minulosť, nemá budúcnosť,“ povedal V. Ferencz. Zároveň dodal, že je našou povinnosťou  chrániť a obnovovať pamiatky, aby boli zachované aj pre ďalšie generácie, ktoré tak budú mať možnosť vidieť, ako sa žilo pred mnohými rokmi.

Vzdal úctu a rešpekt

Medzi hosťami bol aj Mário Maruška, štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý bol taktiež súčasťou natáčania. Pripomenul, že prioritou rezortu kultúry je nielen podpora, ale najmä ochrana kultúrneho dedičstva.

„Podbrezovské železiarne plnia túto úlohu veľmi dobre. Majitelia si zaslúžia veľkú úctu a rešpekt, pretože vynakladajú prostriedky a energiu pre niečo, čo je pre nás všetkých,“ povedal M. Maruška a na otázku, či bude štát podporovať obnovu pamiatok, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, odpovedal: „V súčasnosti ide z Programu Slovensko značný balík prostriedkov na obnovu pamiatok vo vlastníctve štátu. Radi by sme program zmenili tak, aby mohli prostriedky čerpať aj obce, mestá a súkromní majitelia pamiatok, napríklad i akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová.“2 – Vojtech Ferencz (druhý sprava) a Mário Maruška (v modrej kravate) počas krátkej prehliadky hradu. Sprevádzajú ich Martin Domovec, Ján Villim a Vladimír Homola. Foto: M. Gončár

Propagácia hradu

Natáčanie takto významného programu je dôkazom, že hrad Ľupča je skutočne atraktívnym miestom, ktoré sa teší rastúcemu počtu prichádzajúcich návštevníkov. Pozitívne je, že oslovil aj ľudí z umeleckej brandže a nie je vylúčené, že v budúcnosti sem zavítajú filmári znovu.

„Pre hrad Ľupča bolo cťou podieľať sa na slávnostnom vyhlásení súťaže, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Zároveň to bola veľká skúsenosť, pretože televízny záznam v takomto rozsiahlom meradle sa za bránami hradu nikdy v minulosti nerealizoval. Osemdesiatčlenný štáb, renomovaní hostia a originálny scenár sú zárukou prvotriednej propagácie hradu a aktivít jeho majiteľa,“ povedal Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča, ktorý bude v programe takisto vystupovať.

Hrad Ľupča má za sebou náročné, ale zaujímavé dva dni. Už dnes možno povedať, že konečný výsledok bude rozhodne stáť za to. Desiatky profesionálov totiž strávilo hodiny natáčaním, pričom dbali na každý detail. Priestory obnovenej pamiatky dotvoria celkovú atmosféru programu, ktorý si môžete pozrieť aj vy, 2. mája, v čase 21.35 na Jednotke.

Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Cieľom súťaže je oceniť úsilie vlastníkov obnovených kultúrnych pamiatok za ich záujem o zachovanie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s partnermi súťaže – Nadáciou SPP, Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. (SPP) a mediálnym partnerom RTVS. V roku 2008 získala cenu Fénix kaplnka na hrade Ľupča.