S Ing. Máriou Niklovou, členkou Predstavenstva a personálnou riaditeľkou ŽP a.s. na aktuálnu tému:

„Dobre pripravený zamestnanec je zdrojom prosperity firmy“

 

Pred pár rokmi poskytlo vedenie Železiarní Podbrezová zamestnancom možnosť zvýšiť si svoju kvalifikáciu a následne získať uplatnenie na vyšších postoch v rámci ŽP a.s. Takmer dvadsať zamestnancov študovalo externou formou na Technickej univerzite v Košiciach. Tento rok mali zamestnanci opäť túto možnosť a 4. októbra sa zúčastnili slávnostného zápisu do prvého ročníka bakalárskeho štúdia na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR)  Technickej univerzity v Košiciach. Študovať budú formou kombinovanej metódy a všetky náklady s tým spojené budú hradené zo ŽP a.s. O viac informácií sme požiadali Ing. Máriu Niklovú:

-Železiarne Podbrezová a.s. si plne uvedomujú, že dobre pripravený zamestnanec je zdrojom prosperity firmy. V súčasnej dobe je veľmi aktuálnou témou „nevyhovujúca skladba“ absolventov stredných a vysokých škôl, o čom sa denne presviedčame i pri posudzovaní žiadostí uchádzačov o zamestnanie – nedostatok je tých, ktorí majú nami požadované absolvované technické vzdelanie. Preto je, žiaľ, nutné, aby priamo firmy nahrádzali formou rekvalifikácie či získavania vyššej kvalifikácie nedostatky uchádzačov z trhu práce.

Koncepcia vzdelávania u nás obsahuje dva základné smery – jeden je zameraný na budúcich zamestnancov – preto sme zriaďovateľom dvoch stredných škôl a realizujeme praktické vyučovanie priamo v našich pracoviskách. Úzko spolupracujeme aj s ďalšími strednými školami. Veľmi dobrá spolupráca je so SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici a nevynechávame ani spoluprácu s vysokými školami. Minuloročným podpisom Memoranda o spolupráci na výročnej konferencii pri príležitosti 80 rokov organizovanej výuky na Horehroní, sme túto spoluprácu rozvinuli a pripravili množstvo aktivít, vedúcich k úzkemu prepojeniu teórie a praxe a ponúkli zmysluplné témy záverečných prác pre študentov. Je toho viac a do budúcnosti bude týchto aktivít len pribúdať, pretože si uvedomujeme význam priameho prepojenia škôl a zamestnávateľov.

Druhý smer koncepcie vzdelávania je u nás zameraný na zamestnancov – prehlbovanie ich vedomostí formou dlhodobej odbornej prípravy, účasti na prednáškach, kurzoch a externých seminároch, ktoré zabezpečuje referát vzdelávania. Okrem toho je veľmi dôležité zvyšovanie odbornej úrovne kvalifikácie.

Už pred pár rokmi sa nám osvedčil, okrem veľmi úzkej spolupráce so študentami z TU Košice, aj model zvyšovania kvalifikácie našich vybraných zamestnancov formou externého štúdia. Môžem konštatovať, že bakalárske štúdium absolvovalo 21 zamestnancov v školských rokoch 2005 – 2008 a 15 zamestnancov v školských rokoch 2006 – 2009. Chuť študovať ich neopustila a takmer všetci, až na troch, pokračovali aj na druhom, inžinierskom, stupni. Následne našli uplatnenie na vyšších postoch v ŽP a.s.

Preto Predstavenstvo ŽP a.s. opäť odsúhlasilo a odporučilo pre záujemcov z radov našich zamestnancov realizovať zvyšovanie kvalifikácie formou kombinovanej metódy štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie. Všetky náklady, súvisiace so štúdiom budú hradené zo ŽP a.s. a študentom bude poskytnuté pracovné voľno s náhradou mzdy na všetky aktivity od účasti na vyučovaní, až po voľno k príprave na skúšky, záverečné práce aj záverečné skúšky.

Napriek tomu, že pôvodne prejavilo záujem podstatne viac zamestnancov, v priebehu septembra absolvovalo prípravné kurzy 18 z nich, ktorí sa zúčastnili slávnostného zápisu 4. októbra na pôde FMMR v Košiciach.

Sme presvedčení, že tieto náklady sa nám vrátia v ich práci na budúcich riadiacich pozíciách vo firme a že tak, ako ŽP a.s. aj samotní budúci študenti urobia maximum pre úspešné ukončenie štúdia.

Želáme im veľa trpezlivosti, viery vo vlastné sily, tvorivé zanietenia a veľa, veľa úspechov v štúdiu. Budeme im držať palce.

Pred nástupom do prvého ročníka absolvovali budúci študenti doučovania z predmetov matematika a chémia, ktoré boli organizované v spolupráci s našimi strednými školami.

V ankete sme sa pýtali, ako sú budúci študenti spokojní s benefitom, ktorý im poskytol zamestnávateľ a aké majú pocity pred opätovným nástupom do školských lavíc:

 

Ivan FARKAŠ, Vt

 

-Kvalifikáciu som si chcel zvýšiť už dávno a som veľmi rád, že mi to umožní zamestnávateľ. Musím priznať, že kebyže to Podbrezová neponúka, tak študovať pravdepodobne nepôjdem. V školských laviciach je to po dlhšom čase ťažšie. Myslel som si, že horšie som na tom s matematikou, ale časom sa ukázalo, že je to chémia. Preto sú dobrou vecou doučovania, ktoré sme mali. Predsa len, človek čo to zabudne a keď sa mu to pripomenie, tak mu aj svitne, že vlastne to vie, len to musel niekde „zaloviť“ v pamäti.

 

Miroslav MORA, Vt

 

-Chcel som si zvýšiť kvalifikáciu a ponuka železiarní mi prišla ako najlepšie možné riešenie. Mám doma dve malé deti a popri nich a robote na zmeny by som išiel študovať asi ťažko. Všetko sa to nedá skombinovať. Ďalšou veľkou výhodou je, že poplatky spojené so štúdiom platí zamestnávateľ a takisto neprídem ani o zárobok. V školských laviciach som po pätnástich rokoch, takže to potrebuje zvyk, k čomu nám pomáhali aj doučovania. Obavy zo štúdia zatiaľ nemám a do školy sa teším.

 

Jakub TURIS, Vo

 

– V školských laviciach to zo začiatku nebolo jednoduché. Opäť používať hlavu bolo ťažšie, ako som si na začiatku myslel. Najťažšia bola pre mňa chémia, pretože som ju na strednej škole vôbec nemal. Ale teraz už obavy nie sú žiadne a vyzerá to, že bude fajn, takže sa do školy aj teším. Je to skvelá vec, že si môžete zvýšiť kvalifikáciu priamo v práci a neriešiť to na „vlastné triko“.

 

Ján VETRÁK, Te

 

-Som tohtoročným absolventom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, takže od školských lavíc som veľmi neoddychoval. Možnosť študovať a zároveň aj pracovať beriem ako veľkú výhodu, pretože som chcel ísť na vysokú školu, ale zároveň som chcel aj zarábať. Na školské lavice som síce zvyknutý, ale opäť sa učím niečo nové. Študoval som odbor mechanik-mechatronik a tam sme chémiu nemali, takže to je pre mňa novinka.

 

Peter KAJABA, Vvr

 

-Beriem to ako skvelú ponuku rozšíriť si svoje vzdelanie a keďže to nie je až tak ďaleko, ako som opustil školské lavice, som mladý a ešte nemám rodinu, o to ľahšie sa mi do toho išlo. Problémy mi nerobí nič, mám to celé ešte potencionálne čerstvé a všetky predmety, ktoré sme mali na doučovaní, som mal aj gymnáziu. Určite ale nie je na škodu si to opäť preopakovať. Obavy z vysokej školy nemám, práve naopak, teším sa tam.