Na univerzite v Cambridge

 

Logo ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

 

 

 

 

 

V dňoch 17. – 23. septembra 2017 sme sa zúčastnili 12. ročníka medzinárodnej konferencie ICTP 2017 (International Conference on Technology of Plasticity).

Konferencia ICTP patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné konferencie o nových technológiách tvárnenia kovov, kde poprední svetoví vedci, výskumníci i ľudia z praxe, prezentujú najdôležitejšie výsledky svojej práce. Konferencia bola založená v roku 1984 a koná sa každé tri roky. Po Aachene v Nemecku (2011) a Nagoyi v Japonsku (2014) sa aktuálny ročník konal v priestoroch University of Cambridge v Anglicku, ktorá bola založená v roku 1208 a s 18 000 študentmi a 11 000 zamestnancami sa trvale radí medzi 5 najlepších svetových univerzít. Univerzita sa môže pýšiť 82 nositeľmi Nobelových cien a celým radom vynikajúcich osobností, ktoré formovali naše poznatky o svete. Sir Isaac Newton tu objavil zákony mechaniky a položil základy diferenciálneho počtu, otec a syn Braggsovci, ako prví popísali obrazce na röntgenových snímkach, dokazujúcich kryštalickú štruktúru kovov, Geoffrey Taylor identifikoval dislokácie ako základný mechanizmus plasticity kovov a Rodney Hill napísal svoju slávnu učebnicu Matematická teória plasticity. Gotická architektúra budov, záhrady, parky a priestory školy s inšpiratívnou atmosférou vytvárajú ideálne podmienky pre tvorivú prácu svojich zamestnancov a študentov.

Aktuálneho ročníka konferencie ICTP sa zúčastnilo takmer 1 300 registrovaných účastníkov z 36 krajín a prezentovaných bolo viac ako 400 odborných prednášok.

Areál univerzity so slávnou King’s College Chapel v pozadí
Areál univerzity so slávnou King’s College Chapel v pozadí

Na odborných prednáškach boli prezentované výsledky širokého spektra tém výskumu tvárnenia ocelí i neželezných kovov, od materiálových vlastností a predikcie mikroštruktúry cez rôzne spôsoby tvárnenia, spájania a delenia materiálov, modelovania a numerickej simulácie tvárnenia a zvárania až po výrobu súčiastok práškovou metalurgiou a inými nekonvenčnými technológiami. Publikované príspevky sa zaoberali spracovaním širokej škály materiálov z kovových práškov, titánových, horčíkových a hliníkových zliatin,  až po pokročilé vysokopevné ocele a zliatiny. Na konferencii ICTP sme ako jediní zástupcovia zo Slovenska reprezentovali spoločnosť ŽP VVC s.r.o., i samotné Železiarne Podbrezová a.s.  V sekcii Výroba rúr (Tube forming) prezentoval Peter Bella príspevok s názvom „On numerical modelling of multi-rifled tube drawing“ (autori P. Bella, P. Buček, M. Ridzoň, M. Mojžiš, Ľ. Parilák). V príspevku bol na základe numerickej simulácie popísaný tok materiálu pri ťahaní rúr s vnútorným špirálovým rebrovaním,  vrátane napäťovo – deformačného stavu ťahanej rúry. Na základe veľmi dobrých ohlasov od delegátov konferencie môžeme konštatovať, že náš príspevok spĺňal náročné kritériá publikovania na medzinárodnom fóre, bol kvalitne vypracovaný a inovatívny.

Dňa 22. septembra 2017 sme sa spolu s ostatnými účastníkmi konferencie zúčastnili exkurzie v The Manufacturing Technology Centre v meste Coventry (MTC, http://www.the-mtc.org/), špičkového výrobno-technologického centra, ktoré pracuje na vývoji a priemyselnej aplikácií najmodernejších výrobných technológií a postupov tvárnenia kovov, práškovej metalurgie, spájania materiálov a pod. V rámci exkurzie sme si prezreli výrobky vyrobené inovatívnymi technológiami (napr. práškovou metalurgiou, zváraním trením s premiešaním dvoch inak nezvariteľných materiálov, tlačené prototypy kovových a plastových súčiastok vyrobené na farebnej 3D tlačiarni a pod.)

Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že sa v rámci spoločenského programu konala premiéra originálneho umeleckého pásma, pripraveného špeciálne pre konferenciu ICTP, na ktorom sa zúčastnilo aj 500 žiakov z anglických základných škôl. Umelecké uchopenie témy spracovania kovov od primitívnej výroby nástrojov pravekých ľudí až po najmodernejšie technológie spracovania bolo verejnou oslavou umenia, vedy a techniky s cieľom motivovať mladú generáciu do štúdia technických odborov.

Konferencia ICTP svojím širokým záberom a kvalitným obsadením ponúka nielen rozšírenie si obzoru a získanie najnovších svetových poznatkov v technológiách spracovania kovových materiálov, ale aj vytvorenie dôležitých pracovných kontaktov pre možnú spoluprácu či už na projektoch alebo konzultáciách riešených úloh. Účasťou na tejto konferencii sme mohli výsledky dosiahnuté v ŽP VVC priamo konfrontovať s významnými svetovými pracoviskami a nadviazať zahraničné pracovné kontakty s kolegami zo Švédska, Číny, Nemecka, Francúzska, Anglicka a Českej republiky.

Prezentácia
Prezentácia príspevku ŽP VVC

 

Pracovníci Oddelenia modelovania a simulácie procesov ŽP VVC s.r.o.