Zatvorená je aj naša škola, študenti však prázdniny nemajú

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. do 27. marca vrátane.
Neznamená to ale, že študenti majú prázdniny. Vyučovanie bude prebiehať formou e-learningu, prostredníctvom portálu Edupage, kde budú žiakom zasielané vyučovacie zadania, pokyny a úlohy, ktoré budú následne hodnotené.
Opatrenie sa pravdepodobne najviac dotkne maturantov, nakoľko bude externá časť a písomná fotma internej časti maturitnej skúšky v aktuálnom školskom roku presunutá na obdobie od 31. marca do 3. apríla.