Vláda nájde úspory v školstve a efektivite verejnej a štátnej správy

 

Napriek každoročnému nárastu príjmov sa v posledných rokoch ani raz nepodarilo dosiahnuť vyrovnaný štátny rozpočet a zadlžovanie Slovenska neustále pokračuje. Veľkí zamestnávatelia zastúpení v Klube 500 analyzovali náklady štátu a upozornili politikov na možnosti úspor, najmä v školstve a v štátnej a verejnej správe.
„Jednou zo základných oblastí, na ktorú by sa mala nová vládna garnitúra pozrieť, je štátna a verejná správa. Mala by nastaviť jej efektívnejšie fungovanie,“ povedal na stretnutí s novinármi výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Podľa údajov veľkých zamestnávateľov je na Slovensku 427 000 zamestnancov štátnej a verejnej správy, pritom v roku 2013 bol ich počet o 90 000 nižší. „Ak to porovnáme so štatistikami OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), tak vidíme, že podiel zamestnancov štátnej a verejnej správy na celkovom počte zamestnancov a podiel na celkovom obyvateľstve, je nad priemerom OECD a máme ich viac ako okolité krajiny,“ upozornil Gregor.
Pokiaľ by podľa Klubu 500 Slovensko znížilo počet štátnych a verejných zamestnancov na priemer OECD, ušetrilo by ročne pol miliardy eur a pokiaľ by znížilo počet týchto zamestnancov na úroveň Česka, úspora by vzrástla na 1,1 miliardy eur. Pri poklese počtu zamestnancov štátnej a verejnej správy o 190 000, čo je pomerná úroveň Nemecka, by Slovensko ušetrilo štyri miliardy eur,  v porovnaní s najefektívnejším Japonskom by krajina musela znížiť počet zamestnancov o 290 000 a úspora by sa vyšplhala na 6,3 miliardy eur.
Samostatnou kapitolou efektivity verejnej správy je podľa Klubu 500 územná samospráva. Nová vláda by mala podľa Gregora pristúpiť k reforme verejnej správy, nakoľko priemerný počet obyvateľov obce na Slovensku je trikrát menší ako priemer EÚ a päťkrát menší ako priemer OECD. Z toho vyplýva aj 3,5-násobne vyšší počet starostova dvojnásobne vyšší počet komunálnych poslancov na 100.000 obyvateľov, ako je priemer EÚ. Sústredenie výkonu samosprávy do mikroregiónov by podľa podnikateľov ušetrilo až 316 miliónov eur ročne.
Zamestnávatelia upozornili aj na situáciu v školstve, kde malo Slovensko v roku 1989 – 748.953 žiakov základných škôl a 39 102 učiteľov. V roku 2018, pri počte 475.304 žiakov, bolo v krajine 40 493 učiteľov.