Certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

 

Metalografické laboratórium - elektrónový mikroskop s mikroanalyzátorom.
Metalografické laboratórium – elektrónový mikroskop s mikroanalyzátorom. Fot: I. Kardhordová

 

V dňoch 11. – 12. marca boli v našej akciovej spoločnosti zástupcovia certifikačnej spoločnosti PROMSTANDART z Ukrajiny, Sirenko Natália Anatolivna a Pyľ Oleg Ivanovič, ktorí preverovali systém manažérstva kvality podľa normy DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).
Počas auditu boli preverované oceľové bezšvíkové rúry z uhlíkovej a nízkolegovanej ocele, ktoré sú určené na prevádzku potrubí s parou a horúcou vodou pod tlakom, kód UKT ZED 7304. Sú vyrábané sériovo, v zhode s technickými normami TU 14-3-460:2009, pre „Bezšvíkové oceľové rúry pre parné kotly a potrubia a TU 14-3-190-2004 pre „Bezšvíkové oceľové rúry pre kotolne a potrubia.
Potvrdenie zhody výroby s požiadavkami bolo realizované v súlade s technickým predpisom o bezpečnosti zariadení prevádzkovaných pod tlakom, schváleným Výnosom KMU (Kabinet ministrov Ukrajiny) č.27 zo 16.januára 2019 (DSTU EN 10216-2:2016, DSTU EN 10021-2002, DSTU EN 10204:2017).
Audítori získali dôkazy o zabezpečovaní SMK z odboru predaja a marketingu, odboru  riadenia a zabezpečenia kvality, prevádzkarne oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr a ťaháreň rúr.
Predložené dôkazy potvrdili, že systém manažérstva kvality v ŽP a.s., spĺňa požiadavky normy DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) pre výrobu bezšvíkových rúr z uhlíkovej ocele 20 a nízkolegovanej ocele 12CH1MF, s vonkajším priemerom od 20 do 140 milimetrov, pre potrubia pary a horúcej vody, ktoré sú vyrábané sériovo, podľa technickej dokumentácie výrobcu.

 

 

Certifikácia rozširuje obchodné príležitosti, zaručuje zákazníkom spoľahlivú spoluprácu a zvyšuje dôveru k Železiarňam Podbrezová a.s. v oblasti hutníckeho priemyslu.


Počas auditu bola preverovaná nielen dokumentácia zo všetkých článkov podľa normy DSTU ISO 9001:2015, ale zároveň bolo preverované aj prenesenie požiadaviek zákazníka do praktických činností vo výrobných procesoch, v skúšaní  a činností v našich laboratóriách.
Táto certifikácia rozširuje obchodné príležitosti, zaručuje našim zákazníkom spoľahlivú spoluprácu a zvyšuje dôveru k Železiarňam Podbrezová a.s. v oblasti hutníckeho priemyslu výroby bezšvíkových rúr z uhlíkovej ocele 20 a nízkolegovanej ocele 12CH1MF, podľa preverovaných štandardov.
V záverečnom stretnutí audítori vyjadrili spokojnosť so zabezpečovaním systému manažérstva kvality. Počas ich návštevy nebolo zaznamenané žiadne negatívne zistenie, ktoré by malo vplyv na kvalitu.
Všetkým zúčastneným zamestnancom z preverovaných oblastí ďakujem za ich profesionálny prístup a ich ochotu prejavenú počas auditu.