Pomôžme tým, ktorí to potrebujú

Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovanie rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským deťom a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam pri  zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane životného prostredia. O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje. Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše peniaze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí doteraz prispeli svojím percentom dane a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať dve percentá dane?
Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní dvoch percent dane z príjmu do 30. apríla 2020 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa dvoch percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia
IČO: 37818481
Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka
Sídlo: Kukučínova 24,  977 01 Brezno
Právna forma: nadácia
IČO: 37828738