Súťaž medzi zmenami – oceliareň

Zmena „A“ zvíťazila už po šiestykrát

Víťazná zmena objektívom I. Kardhordovej
Víťazná zmena objektívom I. Kardhordovej
Už deviaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže v oceliarni nás informoval Ing. Juraj Havran, vedúci výroby:
Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2019?
– Rok 2019 bol pre oceliareň špecifický. Od začiatku roka sme pracovali v štvorzmennom nepretržitom režime, v septembri však nastala zmena. Z dôvodu nízkej zákazkovej náplne sme museli od prvého prejsť na trojzmenný päťdňový pracovný režim, čím aj hodnotenie súťaže medzi zmenami bolo náročnejšie.
Ovplyvnila táto situácia aj kritériá súťaže alebo ostali hodnotiace prvky rovnaké ako po minulé roky?
– Kritériá vyhodnocovania súťaže sa stanovujú vždy na začiatku roka. Čiastočné zmeny boli takisto aj v roku 2019 a to hlavne sprísnením niektorých limitov, ako je spotreba elektrickej energie a predváha. Pre tento rok sú opäť mierne sprísnené.
Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2019?
– Víťazom súťaže medzi zmenami je už po šiestykrát zmena „A“ pod vedením majstra Dušana Búdu a Miroslava Horvátha. Poďakovanie za odvedenú prácu v minulom roku však patrí všetkým zamestnancom oceliarne, keďže ani ostatné zmeny za víťaznou výsledkami veľmi nezaostávali a v niektorých mesiacoch skončili na prvom mieste.
Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné kolektívy?
– Medzi víťaznou a ostatnými zmenami boli veľmi malé rozdiely. Niektoré kritériá splnili na plný počet bodov, čo ich postavilo do popredia na prvú priečku.