S Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo, a.s.

Boli sme nútení pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam

 

 

Vývoj uplynulého roka nebol pre mnohé spoločnosti priaznivý. Ako toto obdobie hodnotíte vo vašej spoločnosti?
– Väčšina uplynulého roku 2019 sa v našej spoločnosti niesla v znamení priaznivých predajných, aj výrobných čísel. Neboli to však rekordné čísla, ako tomu bolo v roku 2018.
V priebehu celého roka sa k nám dostávali informácie od našich obchodných partnerov o poklese ekonomických aktivít naprieč celou ekonomikou. Tento pokles sa nás nakoniec významnejšie dotkol až počas posledného štvrťroku. V ňom sme zaznamenali výrazný pokles predaja v porovnaní s predchádzajúcimi tromi štvrťrokmi, aj v porovnaní s obchodným plánom. Prepad z posledného kvartálu výrazne zrevidoval naše očakávania ohľadom koncoročných čísel smerom nadol.
Ako ste odštartovali nový rok?
– Vývoj na začiatku roka 2020 sa výrazne neodlišuje od situácie z konca uplynulého roka. Objem zákaziek zatiaľ nedosahuje požadovanú úroveň, hlavne vo výrobe šamotu. Táto skutočnosť v kombinácií s navýšením cien energií a zvýšením úrovne minimálnej mzdy a príplatkov, má za následok postupné znižovanie kmeňového stavu zamestnancov spoločnosti. Ide o nepopulárne opatrenie, ktoré sme, vzhľadom na vývoj na trhu, boli nútení urobiť.
Čo bude pre vás v tomto roku najväčšou prioritou?
– Našou prvoradou prioritou bude plnenie finančného plánu. Ďalej chceme čo najlepšie zoptimalizovať výrobné procesy, aby sme čo najefektívnejšie využívali technologický a ľudský potenciál, hlavne pri výrobe šamotových stavív. Samozrejmosťou bude snaha o zabezpečenie kvalitných surovín na výrobu všetkých našich výrobkov a minimálne si udržať portfólio dlhodobých odberateľov.
Našou prioritou bude plnenie finančného plánu. Ďalej chceme čo najlepšie zoptimalizovať výrobné procesy, aby sme čo najefektívnejšie využívali technologický a ľudský potenciál.
Podpísala sa súčasná situácia na chode vašej spoločnosti?
– Áno, doteraz prijaté nariadenia vlády na všetkých úrovniach nás priamo ovplyvňujú. Celoplošné uzavretie škôl malo za následok vo zvýšenej miere čerpanie OČR našimi zamestnancami. Ďalej uzavretie hraníc nám komplikuje dodávky vstupných surovín a rovnako tak aj expedíciu hotových výrobkov. Tiež máme zamestnancov, ktorým sa vrátili rodinní príslušníci zo zahraničia a boli nútení ostať v povinnej karanténe.
Vyžaduje si aj zásadné opatrenia?
– Prvoradým opatrením bolo zabezpečenie osobných ochranných pomôcok pre najrizikovejších zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s externými pracovníkmi. V našom prípade ide o zamestnancov vlastnej ochrany, expedície a zásobovania. Ďalším dôležitým krokom, tak ako v Železiarňach Podbrezová, bolo uzavretie závodnej kuchyne a poskytovanie balenej stravy našim zamestnancom, aby sme čo najviac obmedzili stretávanie väčšieho počtu ľudí na jednom mieste. Chápeme, že týmto znížime kvalitu poskytovanej služby, ale vzhľadom na situáciu, aká je na Slovensku a v okolitých štátoch, je to nutné opatrenie.
Nemáte problém s ochrannými prostriedkami?
– Tak ako celé Slovensko aj my zápasíme s ich nedostatkom. Našou snahou je zabezpečiť rúška pre všetkých zamestnancov akciovej spoločnosti, čo sa nám zatiaľ nedarí uskutočniť. Siahli sme aj po netradičných dodávateľoch rúšok a objednali sme ich od malej miestnej krajčírskej firmy.