Vážení spolupracovníci,

 

dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril pri príležitosti môjho osobného jubilea, ktoré úzko súvisí s našou akciovou spoločnosťou Železiarne Podbrezová. V júli uplynulo štyridsať rokov od môjho nástupu do podbrezovských železiarní.
Ak dovolíte, poohliadnem sa za týmito rokmi, nedá mi totiž nespomenúť si na časy, keď som do Podbrezovej začal chodiť ako študent počas organizovaných letných aktivít vysokoškolákov z Hutníckej fakulty v Košiciach. Následne, ako štipendista, som mal vo vtedajších Švermovych železiarňach tú česť robiť diplomovú prácu v našej valcovni profilov na poradí 475, v oblasti tepelného spracovania. Ako čerstvý absolvent hutníckej fakulty, a zároveň mladý zamestnanec, som bol hrdý na to, že výsledky mojej diplomovej práce poslúžili k predlženiu životnosti valcov v poradí 475, vo valcovni profilov. Nie každému diplomantovi sa podarí pracovať na diplomovej práci, ktorá prinesie ovocie spoločnosti, v ktorej pracuje. Do nástupu na vojenčinu som krátko pracoval ako technológ a po ukončení základnej vojenskej služby som, ako mnohí viete, mnohí možno nie, na vlastnú žiadosť išiel robiť do kaliarne, do nástrojárne. Toto rozhodnutie som nikdy neoľutoval a prešiel som zaujímavými funkciami v spoločnosti. Vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa som už dvadsaťpäť rokov.
V budúcom roku oslávime stoosemdesiate výročie našej fabriky. Za tú dobu sa na pozícii riaditeľa vystriedalo sedemnásť ľudí. Osobne som najdlhšie slúžiacim riaditeľom, čo je nevídané. Som hrdý na to, že počas môjho pôsobenia v ŽP a.s. prešli železiarne veľmi zaujímavým transparentným vývojom a dnes sú pýchou slovenského hutníctva. V rámci európskych a svetových trhov sme spoločnosť, ktorá ponúka vo svojej oblasti svetovú kvalitu a vynikajúci servis.
Železiarne Podbrezová sú spoločnosť, ktorá si desiatky rokov vychováva mladú generáciu a disponuje kvalitným pracovným kolektívom. Na Slovensku a v Českej republike existuje už len veľmi malo fabrík, ktoré sa môžu pochváliť starostlivosťou o zdravie alebo vzdelanie zamestnancov. Dovolím si tvrdiť, že žiadna z nich sa v tejto oblasti s nami nemôže porovnávať. Neznamená to, že sa v našej spoločnosti nevyskytujú isté nedokonalosti. Snažíme sa však vždy prijať vhodné riešenie, aby sa dané problémy neopakovali. Železiarne počas svojej existencie významne zveľadili región Horehronia. Aj vďaka našej spoločnosti je úroveň NsP, n.o. v Brezne na veľmi dobrej úrovni. Momentálne je realizovaná druhá etapa významnej rekonštrukcie, ktorá by bez ŽP nebola. Za posledných štyridsať rokov bolo do regiónu investovaných množstvo peňazí, a to najmä do oblasti športu, školstva a zdravotníctva. Za ten čas sme sa vždy snažili uprednostniť našich zamestnancov a ich rodiny. Aj dnes slúži moja kancelária ako „dispečing“, kde denne riešime potreby našich zamestnancov či ich rodinných príslušníkov.

 

Železiarne Podbrezová sú spoločnosť, ktorá si desiatky rokov vychováva mladú generáciu a disponuje kvalitným pracovným kolektívom.

 

Vážení spolupracovníci,

štyridsať rokov je dlhá doba, na ktorú som hrdý. Železiarňam som vďačný za to, že som tu a som presvedčený, že aj vďaka mojej aktivite majú výborné predispozície, aby patrili aj v budúcnosti medzi špičku a boli svojim zamestnancom garantom, hlavne v oblasti životnej úrovne, ale aj osobných istôt.
Prajem sebe, ale hlavne spoločnosti, aby šla touto cestou aj naďalej a napĺňala predstavy zamestnancov. Verím, že s pracovným kolektívom, ktorý je okolo mňa, sa nám bude dariť. Pri tejto príležitosti ďakujem celému pracovnému kolektívu, hlavne mojim najbližším spolupracovníkom, vrátane všetkých vedúcich prevádzkarní a odborných útvarov za to, že spolu napĺňame obchodné a finančné plány.
Štyridsať rokov je dlhá doba a pokiaľ mi bude zdravie slúžiť, budem našej spoločnosti aj naďalej pomáhať. Situácia, ktorá je pred nami, je veľmi zložitá. Očakávam, že po voľbách v roku 2020 sa do politiky dostanú ľudia, ktorí v živote nič neriadili. Ľudia, ktorým fabrika a zamestnanec nie sú sväté a ktorí si nevážia tých, čo napĺňajú slovenský rozpočet. Už dnes sa s hrôzou prizeráme, kto chce zostavovať vládu a byť jej predsedom. Ak sme doteraz museli bojovať desiatky rokov o svoje právo, som presvedčený, že v budúcnosti to bude ešte ťažšie. Taktiež som presvedčený, že pokiaľ niekto nemá primerané vzdelanie, pracovné návyky, pokiaľ nevyrastal v rodine, v ktorej rodičia pracovali a počas štúdia nebol vedený k tomu, aby sa živil prácou, nebude vedieť riadiť ani štát a bude chcieť získať len dobré pozície.
V predstavenstve aj dozornej rade budeme nútení vynaložiť veľké úsilie, aby sme si ustrážili svoje záujmy a aby sme neboli okrádaní politikmi, či šikanovaní inštitúciami, ako tomu bolo aj zo strany Slovenského futbalového zväzu. Budeme sa snažiť pracovať tak, aby sme dodržiavali pravidlá, boli féroví, ale v prvom rade, aby sme spolu vytvárali pevný pracovný kolektív. Všetkým vám prajem hlavne pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov.

Ing. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.