GEMINI

Dielne SSOŠH ŽP
V dielňach SSOŠH ŽP Foto: J. Čief

 

Pod týmto názvom sa skrýva medzinárodný vzdelávací výmenný projekt, organizovaný firmou HnO lingua, so sídlom v Banskej Bystrici.

Ide o skupinu talianskych študentov 1. ročníka Strednej odbornej školy ITIS v talianskom Recanati (okolie Ancona), ktorých firma pozvala od 18. do 22. septembra 2017 do Banskej Bystrice. Bola to  výmena za študentov zo ZŠ na Ďumbierskej 17 v Banskej Bystrici, ktorí navštívili túto školu v máji tohto roku. Instituto Technico ed Informatiko ITIS Recanata je stredná odborná škola zameraná na elektrotechniku, mechaniku a mechatroniku, chémiu a informatiku.

Firma HnO lingua nás v tejto fáze prizvala do projektu a ponúkla nám možnosť zúčastniť sa  série workshopov, ktoré sa uskutočnili v utorok 19. septembra 2017 v priestoroch ZŠ Ďumbierska. Naši žiaci, Maroš Benda a Matej Jančík,  z II. B triedy mali možnosť vyskúšať si interaktívne programovanie cez počítačovú hru. Tvoriť reklamu na produkt, zúčastniť sa bioenviro prednášky v anglickom jazyku a aktívne pomáhať pri dokončovaní plavidla z plastových fliaš. Chlapci mali možnosť komunikovať v anglickom jazyku a spolupracovať s mladými ľuďmi s rovnakými záujmami.

Vo štvrtok, 21.septembra 2017,  sme skupinu mladých Talianov, ich vyučujúcich, žiakov zo Základnej školy na Ďumbierskej a študentov prvého ročníka Gymnázia na Tajovského ulici v Banskej Bystrici privítali na Železničnej stanici v Podbrezovej, odkiaľ sme pokračovali do Železiarní Podbrezová. Po vylepšení nášho imidžu bezpečnostnou prilbou a pracovným plášťom sme sa, po poučení o bezpečnosti pri práci, vybrali na exkurziu do výroby. Mali sme možnosť vidieť odlievanie ocele a ťahanie kontinuálne odlievaných oceľových blokov. Na všetkých to urobilo veľký dojem. Exkurziu sme ukončili návštevou múzea, kde sme si pozreli film o produkcii ŽP a vypočuli  pútavé rozprávanie o histórii hutníctva v tejto oblasti. Po namáhavom dopoludní mali účastníci exkurzie zabezpečený obed v školskej jedálni. Nasledovalo privítanie riaditeľom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP  Ing. Ivanom Majerom a oboznámenie hostí s históriou školy, študijnými odbormi a úspechmi jej absolventov. Študenti našej súkromnej odbornej školy spolu s vedúcimi pedagogickými zamestnancami praktického vyučovania  oboznámili hostí s laboratóriami, dielňami a najmodernejšími odbornými učebňami. Neobišli ani telocvičňu, posilňovňu a golfový trenažér. Vzhľadom na ďalší program našich hostí, nastal čas rozlúčiť sa.

 

Projekt GEMINI má potenciál na pokračovanie a vytvorenie skupiny firiem, škôl a partnerov, ktorých táto myšlienka osloví. Taliansky partner je ochotný vstupovať ako partner do iniciatív smerom k Erasmus+. Veríme, že toto nie je naše posledné stretnutie a budeme mať možnosť vymieňať si poznatky a skúsenosti aj v budúcnosti.