Zo sveta ocele

 

Európa je slabnúcou priemyselnou mocnosťou, čo sa prejavuje aj v oceliarskom sektore. Významní výrobcovia sú často veľmi zadĺžení, zápasia s nízkymi maržami EBITDA a čelia tvrdej konkurencii. Napriek tomu by mohol byť rok 2017 významným medzníkom, keď antidumpingové opatrenia, veľké fúzie a oslabenie eura, by mohli pomôcť vyriešiť problémy. Väčšina významných európskych oceliarskych spoločností je opäť v zisku po oživení cien ocele v roku 2016. Očakáva sa, že ArcelorMittal, Thyssen Krupp a Tata Steel budú mať nárast ziskov o 70 percent vyšší ako v roku 2016.

Rok 2017 by mohol byť rokom uskutočnenia kapitálovo náročných fúzií a akvizícií. ArcelorMittal sa zameriava na znižovanie zadĺženosti a jej zlepšená finančná situácia napomôže získať taliansky závod OLVA. V spolupráci s talianskou Marcegaglia ponúkla ArcelorMittal konečnú cenu za najväčšieho výrobcu ocele v Európe. Akvizícia by zvýšila podiel spoločnosti na trhu s plochými výrobkami nad 40 percent zo súčasných 33 percent.