Aj tento rok nás čakajú zelené stoly

 

Logo SSOSH ŽP

Marec je pre maturantov štartom pre záverečné overenie toho, čo sa počas štúdia u nás naučili. V utorok,  14. marca 2017 sa finále začalo slovenským jazykom. Z našich škôl do tried na písomné časti zasadlo 13 hutníkov, 24 mechanikov strojov a zariadení, 16 mechanikov mechatronikov, 9 mechanikov elektrotechnikov a 34 gymnazistov. Po teste, ktorý vôbec nebol jednoduchý, ich čakala popoludní druhá časť, tzv. sloh. Mohli si vybrať z týchto tém:

  1. Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne (Diskusný príspevok),
  2. „Načo je knižka,“ pomyslela si Alica, „keď nemá ani obrázky…?“
  3. Lewis Carroll, Alica v krajine zázrakov (Úvaha),
  4. Začiatok či koniec (Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia),
  5. Vtedy som si uvedomil/uvedomila, že na to mám (Rozprávanie).

Na druhý deň sa museli popasovať s cudzím jazykom. Anglickým alebo nemeckým. Tam ich čakala zaujímavá téma, kde si mohli vyliať srdce, poukázať, pochváliť: „Móda a názory mladých ľudí na odevy a obliekanie sa“. V SSOŠH sa potilo 39 angličtinárov a 23 nemčinárov. V gymnáziu všetci žiaci robili písomnú formu v anglickom jazyku. Výsledky písomných častí zatiaľ nepoznajú. Dozvedia sa ich najneskôr 12. mája, v deň odchodu na akademický týždeň. Pevne verím, že hodnotitelia v „odpoveďových“ hárkoch nájdu dostatok preukázaných vedomostí pre úspešné absolvovanie písomnej časti. Do ďalších častí maturitnej skúšky želáme našim maturantom veľa síl, ktoré budú určite potrebovať na úspešné zvládnutie celej skúšky dospelosti.

SSOŠH písomné maturity - anglický jazyk