Šiesty ročník súťaže medzi zmenami

ŤAHÁREŇ RÚR

Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Plnenie kritérií súťaže – z oblastí hospodárenia, kvality, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a reklamácie – je vyhodnocované a  zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní a my vám každoročne predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní. Priebeh súťaže v ťahárni rúr hodnotí Ing. Václav Kortán, špecialista pre systém kvality:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?

– Minulý rok sa niesol v znamení prevencie, vďaka ktorej sme výrazne pokročili dopredu. Ťaháreň rúr zaznamenala pokles počtu a závažnosti úrazov a zníženie vzniku vlastnej nekvality.

Zaradili ste do súťaže aj nové prvky?

– Nové prvky do súťaže neboli zaradené, zvýšila sa len náročnosť hodnotiacich kritérií. Charakterizovať sa to dá jediným číslom. Predváha na rok 2017 bola v porovnaní s rokom 2016 znížená o celé dva kilogramy na tonu. Splnenie tohto cieľa predstavuje, vzhľadom na vysoké nároky zákazníkov, veľkú výzvu pre celý kolektív zamestnancov našej prevádzkarne.

Nová štandardizácia, po prebudovaní systému 5S, vám  pomohla  pri zjednodušení vyhodnocovania  súťaže. Bola to jediná zmena, ktorá súťaž ovplyvnila? 

-V novej štandardizácii systému 5S bolo ukrytých mnoho zmien. Z pracovísk zmizli zbytočnosti, sú čisté a účelne usporiadané. Takéto pracoviská sa ľahko kontrolujú, dobre sa hodnotia a výsledky vyhodnocujú.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2016?

-Víťazným kolektívom v ťahárni rúr sa za rok 2016 stala zmena B zo strediska expedícia výroba 1, pracujúca pod vedením predáka Zdena Kohútika.

Čo pripravujete pre tento rok? 

-Tento rok sa bude niesť v duchu posilňovania osobnej zodpovednosti zamestnancov za svoje pracoviská a výrobné zariadenia,  na ktorých pracujú.

 

Víťazná zmena B  zo strediska expedícia výroby ŽP a.s.
Víťazná zmena B  zo strediska expedícia výroby 1 objektívom A. Nociarovej