Robert Fico a Peter Kažimír besedovali so študentmi

Klub 500 prichádza s veľmi zaujímavými nápadmi

 

Dňa 20. marca 2017 navštívili v rámci pracovnej návštevy Banskobystrického kraja predseda vlády SR Robert Fico a minister financií Peter Kažimír Podbrezovú. Na pôde súkromných škôl Železiarní Podbrezová ich privítal predseda predstavenstva Vladimír Soták, podpredseda predstavenstva  Marian Kurčík, členka predstavenstva Mária Niklová a riaditelia súkromných škôl Ivan Majer a Katarína Zingorová. Premiér sa stretol so študentmi Súkromného gymnázia ŽP a besedoval s nimi na tému Slovensko a Európska únia. Peter Kažimír besedoval so študentmi Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP. Následne rokovali s Klubom 500, ktorý mal zasadnutie v Dome kultúry Železiarní Podbrezová. Na záver návštevy si prezreli kontinuálne odlievanie ocele a pokračovali do Tisovca.

 

Roberta Fica sme sa na záver návštevy opýtali:

Pán premiér, čo vás priviedlo do Podbrezovej?

Železiarne Podbrezová sú významný zamestnávateľ tohto regiónu, bez ktorého by región ťažko prežil.  Navyše, pán Soták je veľmi aktívny predstaviteľ slovenských zamestnávateľov a každé jedno stretnutie s ním ma obohacuje. Bol som zvedavý, ako sa Podbrezovej darí, ale preberali sme aj ďalšie významné témy, najmä  aktuálny problém nedostatku pracovných síl na Slovensku.

ZPO ŽP a.s.
Pri prehliadke ZPO

 

Zúčastnili ste sa aj rokovania s Klubom 500, aké sú závery?

Klub 500 prichádza s veľmi zaujímavými nápadmi. Závery rokovania spočívajú v tom, že samotný Klub 500, aj Železiarne Podbrezová majú v ponuke niekoľko vlastných skúseností. Pozornosť sme venovali nedostatku kvalifikovaných pracovných síl a dohodli sme sa, že sa budeme venovať štyrom okruhom. Prvým je výstavba nájomných bytov pre zamestnancov. Druhým dôležitým okruhom je štruktúra stredného odborného školstva. Bude potrebné radikálne do nej vstúpiť. Ak bude aj naďalej stredné školstvo odtrhnuté od potrieb praxe, nebude dostatočné množstvo potrebných ľudí. Duálne vzdelávanie treba zatraktívniť, aby na ňom participoval aj štát. Treťou oblasťou je mobilita pracovnej sily, ktorá je u nás veľmi nízka. Poslednou témou bol sociálny systém, ktorý časť nezamestnaných výrazne zneužíva. Spracovaných bude niekoľko výziev a v priebehu niekoľkých týždňov bude na stole aj niekoľko legislatívnych a inštitucionálnych zmien.

Pozornosť sme venovali nedostatku kvalifikovaných pracovných síl a dohodli sme sa, že sa budeme venovať štyrom okruhom.

 

Fico na besede s gymnazistami ŽP a.s.
Na besede s gymnazistami. Foto A. Nociarová