Vežové hodiny sa po vyše 150 rokoch vrátili na hrad

 

Počas reštaurovania fasád horného nádvoria bol z hmoty tympanónu vežičky demontovaný drevený kruh. V strede kruhu sa našiel malý otvor, ktorý pravdepodobne v minulosti slúžil na vedenie osky od hodinového stroja k hodinovým ručičkám. Túto hypotézu potvrdzovala aj podobná diera v múre, ktorá bola zakrytá spomínaným dreveným terčom. Podrobnejšie informácie  prinieslo očistenie kruhu od hrubých nečistôt.  Na prednej strane sa ukázali stopy bieleho náteru vytvárajúce tri sústredené kružnice. Po obvode kruhu sa našli stopy po klincoch, slúžiacich na uchytenie číslic, ktoré sa žiaľ  nezachovali. Ešte zaujímavejší nález bol odkrytý na zadnej strane, kde je na doskách ceruzkou napísané: FECIT ALOYS GOC?, KOREGHTO DIE 14 SEPTEMBRIS ANNO 1832. SUB D. PROVISORE O NICOLAO FRITS. Krátky latinský text hovorí o tom, že drevený ciferník (pravdepodobne pred ním boli na veži staršie hodiny) bol na hradnú vežu umiestnený 14. septembra 1832 na príkaz Nikolasa Friča. Historický výskum potvrdzuje, že Frič bol v prvej polovici 19. storočia provizorom (správcom) ľupčianskeho panstva. Provizori boli vysokými úradníkmi jednotlivých banských komôr a ich hlavnou úlohou bola starostlivosť o udržiavanie erárnych budov a vymáhanie rôznych dávok, daní, desiatkov a nájmov. Po zrušení poddanstva (r. 1848-49) začal hrad Ľupča pustnúť. Miestne úrady preň v tom čase nenachádzali vhodné využitie, čo dokazuje aj záujem blízkeho okolia o jeho artefakty. V Banskom archíve v B. Štiavnici sa dochoval list, ktorým ľupčiansky richtár žiada o premiestnenie hodín z hradu na vežu katolíckeho kostola v obci. V roku 1862 hodiny osadili na kostolnú vežu, no po pár rokoch kostol zasiahol požiar, ktorý poškodil najmä drevenú vežu a hodiny pri ňom úplne zhoreli.

Vežové hodiny

 

Na základe týchto zistení sme sa rozhodli pôvodný drevený ciferník po očistení konzervovať a vystaviť v rámci expozícií hradu. Na jeho miesto bol osadený nový ciferník, ktorého predlohou boli vežové hodiny evanjelického kostola v Slovenskej Ľupči. Práve počas druhej etapy obnovy nádvoria bol pred pár dňami na ciferník inštalovaný hodinový systém s kovanými ručičkami. Práce realizoval skúsený hodinár, ktorého výtvory môžete vidieť na vežiach a kostoloch v Brezne a v Banskej Bystrici. Verím, že viacerí z vás ocenia, že Železiarne Podbrezová a.s.,  okrem  zvýšovania výtvarných a umeleckých hodnôt hradu, obnovujú aj technickú výnimočnosť pamiatky.