Železničný most nad Hronom prešiel opravou

 

 

 

Na železničnom moste ponad rieku Hron, v areáli starého závodu, sa uskutočnila na prelome septembra a októbra generálna oprava, ktorá na štyri dni pozastavila prejazd nákladných vlakov. Vedenie železiarní sa spolu s prevádzkarňou doprava na výluku vopred pripravilo, v snahe eliminovať akékoľvek možné výpadky vo výrobe. „Vymieňali sme mostnice na oblúkovom moste, položili sme novú koľaj a taktiež sme uskutočnili smerovú a výškovú úpravu nábehov pred mostom a za ním. Realizáciu projektu sme uskutočnili v rámci generálnych opráv plánovaných na tento rok,“ povedal Ing. Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava.

Samotnej oprave predchádzala príprava na všetko potrebné, čo s ňou súvisí. „Začali sme už týždeň pred začiatkom prác. Keďže sa vykonávajú vo výškach a nad voľnou hĺbkou, museli sme na most nainštalovať zariadenia individuálnej a kolektívnej ochrany, spočívajúce v pozdĺžnom kotevnom lane a ochranných sieťach pod mostom. Vylúčenie mosta z prevádzky sa začalo 29. septembra a trvalo do druhého októbra večerných hodín,“ pokračoval.

 

Potrebné boli opatrenia

Opravu realizovala dodávateľská firma Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, v spolupráci so subdodávateľom, spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky, mostný obvod Bratislava.

Na výluku sa Železiarne Podbrezová vopred pripravili, nakoľko železnicou sa prevážajú vstupné materiály, ale aj finálne výrobky z jednotlivých prevádzkarní. Nakoľko však obmedzenia nemali dlhodobý charakter, krátky výpadok naša spoločnosť príliš nepocítila. „Snažili sme sa, aby bol vplyv opráv na fungovanie fabriky čo najmenší. Počas výluky nevieme obsluhovať železničnou dopravou vstup a výstup na železničnú vlečku v prípojovom styku so železničnou stanicou Podbrezová. Taktiež je ovplyvnená doprava do haly druhovýroby a haly automatizovaného skladu AS3,“ ozrejmil.

V momentálnej situácii, keď naša spoločnosť eviduje zvýšený dopyt po oceľových produktoch, by bolo akékoľvek obmedzenie vo výrobe vážnym problémom. Preto bolo potrebné vyhnúť sa prípadným kritickým situáciám. „Museli sme urobiť potrebné opatrenia. Všetky prevádzky boli informované do takej miery, aby výluka na našej železničnej vlečke v úseku spomínaného mosta nespôsobila vážny prestoj vo výrobe,“ vysvetlil P. Krajan.

Podobné opravy mostov sa vykonávajú raz za dvadsať alebo tridsať rokov.

S tým boli spojené aj zvýšené nároky na zásobovanie. „Všetko sme riešili formou akéhosi predzásobenia. Výluka nepredstavuje až taký problém, nakoľko železničná doprava sa na krátky čas dá nahradiť automobilovou. V prípade potreby vieme aj počkať, kým budú ukončené všetky práce,“ doplnil.

 

 

Dostatočná zásoba

Peter Krajan pripomenul, že podobne veľké opravy na mostoch nebývajú každý rok. Mostnice majú totiž pomerne dlhú životnosť. „Takéto opravy sa robia raz za dvadsať, možno tridsať rokov. Záleží, aký je stav mostníc.“

Situáciu mohli na prvý pohľad komplikovať aj práce na ceste I/66 nad starým závodom, nakoľko železničnú dopravu nahradila cestná. „Nerobilo nám to veľké problémy. Zásobovanie železným šrotom nákladnou automobilovou dopravou prebiehalo v štandardnom režime. Keďže bola zásoba šrotu dostatočná, nepociťovali sme žiaden výpadok. Vagóny pre ŽP a.s. zostali odstavené v železničnej stanici Banská Bystrica a po ukončení výluky a sprejazdnení mosta boli pristavené na vykládku,“ doplnil P. Krajan a na záver dodal, že ďalšie veľké opravy na železničnej vlečke už tento kalendárny rok nebudú.