Po rokoch odliali staronový formát

 

Dňa 27. septembra bol na zariadení plynulého odlievania, po deviatich rokoch, odliaty staronový formát – kvadrát 225×225 milimetrov.

Pôvodný formát sme naposledy odlievali pred deviatimi rokmi.

Naposledy vyrábala naša spoločnosť tento formát v októbri 2012 ešte na starom štvorprúdovom, vodou chladenom zariadení plynulého odlievania, bez elektromagnetického miešania. Po rekonštrukcii zariadenia plynulého odlievania sme ho už nemali vo výrobnej ponuke, nakoľko bol po ňom znížený dopyt od odberateľov. Z dôvodu opätovného záujmu o daný formát sme v aktuálnom roku zakúpili vložky a takisto sme obstarali hlavice slúžiace na vyťahovanie kontinuálne odlievaných blokov z kryštalizátora.

Po príprave zariadenia bola dohodnutá výroba troch tavieb v sekvencii, pričom na prvom liacom prúde bola urobená prestavba zariadenia na nový formát 225×225 milimetrov, druhý a tretí liaci prúd bol bežný formát 205×205 milimetrov. Vyrábaná akosť v novom formáte bola totožná s našou akosťou, vyrábanou pre valcovňu bezšvíkových rúr. Pri odlievaní na zariadení plynulého odlievania sme použili elektromagnetické miešanie a vodovzdušné chladenie.

Odlievanie nového formátu prebehlo bez problémov a odliatych bolo 21 kusov kontinuálne odlievaných blokov. Išlo o skúšobnú dodávku pre nového odberateľa, ktorý má v budúcnosti záujem aj o ďalšie dodávky tohto formátu.