V septembri odišli

 

do predčasného starobného dôchodku
Marian VAŇO

do starobného dôchodku
Elena KÚTHOVÁ

V mene vedenia Železiarní Podbrezová akciová spoločnosť im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.