Naši žiaci navštívili vyhliadkovú vežu v Brezne

 

Naši žiaci na novootvorenej veži v Brezne.

Vyhliadkovú vežu Horné Lazy nad mestom Brezno otvorili v letných mesiacoch. Okamžite si získala priazeň domácich, ale aj turistov, ktorí ju vo veľkom počte navštevujú. Štyridsať metrov vysoká stavba, týčiaca sa nad mestom, prilákala aj žiakov Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová.

Chlapci si po výstupe vychutnali výhľady, účelové cvičenie okorenili športovými a vedomostnými výzvami a užili si pekný slnečný deň. Aj takýmto spôsobom vedenie školy podporuje mladých v pohybe, vzdeláva ich a buduje v nich vzťah k prírode.

„Účelové cvičenia sú pre žiakov prvého a druhého ročníka povinné. Tretiaci navštívili vežu v rámci Kurzu ochrany života a zdravia. Je zameraný na zdravý životný štýl, orientáciu v prírode a topografiu,“ vysvetlila Mgr. Ludmila Peťková, učiteľka telesnej výchovy, ktorá žiakov sprevádzala. Tí sa museli popasovať s rôznymi zadaniami. Fotili napríklad značku cyklotrasy, hľadali liečivé byliny, riešili rôzne úlohy s indíciami alebo museli odfotiť najvyšší vrch Nízkych Tatier z vyhliadkovej veže. Akcia mala v prvom rade vzdelávací charakter. Podobné aktivity nie sú v škole výnimkou.

Žiaci obdivovali z veže okolitú prírodu

„Žiaci ich majú zaradené medzi osnovy. Prebiehajú dvakrát v školskom roku. Zameriavame sa na edukačné smerovanie, zdravotnú výchovu, biológiu a topografiu. Tretiaci musia absolvovať tento kurz v počte troch dní. Keď máme možnosť, navštevujeme hasičov, lenže kvôli aktuálnej situácii sú exkurzie zakázané. Prispôsobujeme sa tomu, čo máme v ponuke,“ pokračovala L. Peťková. Ako na záver doplnila, pre žiakov je pobyt v prírode určite obohatením, aj keď nie vždy sa im chce. Napokon ale majú, vo väčšine prípadov, z akcie dobrý pocit. „Na veži sa im veľmi páčilo. Niektorí mali síce obavy z výstupu, ale to je pochopiteľné. Podobné aktivity sú pre nich určite prínosom,“ dodala.