Dočasné strážne stanovištia sú opäť v prevádzke

 

Prebiehajúca obnova vozovky na ceste I/66 sa po letných mesiacoch posunula do ďalšej fázy. Vyfrézovanie a práce na ceste majú za následok komplikácie v doprave. Počas dňa sa v úseku tvoria kolóny a nakoľko ide o frekventovanú cestu, prejazd touto časťou prináša dlhšiu čakaciu dobu. Najhoršia situácia je na začiatku a na konci víkendu, kedy má had vozidiel aj niekoľko kilometrov.

Vedenie ŽP preto opätovne pristúpilo k otvoreniu dočasných strážnych stanovíšť. Zamestnanci našej spoločnosti, dcérskych spoločností a iné osoby, ktoré majú povolený vjazd, tak majú možnosť obísť kolónu cez areál starého závodu (SZ). Podobne ako v jarných mesiacoch, aj teraz sú otvorené dočasné strážne stanovištia SZ2 a SZ3. Stanovište SZ2 sa nachádza oproti odbočke z hlavnej cesty I/66 na Hornú Lehotu (pod kostolom). Slúži na výjazd vozidiel a ako vchod a východ pre peších zamestnancov. SZ3 je umiestnené v priestore bývalej strážnice „na Remíze“, na začiatku areálu SZ v smere od Brezna, priamo oproti odbočke z hlavnej cesty I/66 na Piesok. Toto stanovište je určené len na vjazd do areálu, výjazd je zakázaný pre vozidlá aj pre chodcov.

„Umožnenie prejazdu areálom SZ nadobudlo platnosť 27. septembra. Prevádzkové hodiny dočasných stanovíšť sú od 6. hodiny ráno do 18. hodiny večer. Žiadame zamestnancov, ktorí dočasný prejazd využívajú, aby rešpektovali pokyny bezpečnostnej služby alebo pracovníkov dopravy,“ povedal Mgr. Peter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.

Prejazd areálom SZ je benefit spoločnosti voči zamestnancom. Ako sa vodiči presvedčili už v jarných mesiacoch, najmä na začiatku a na konci jednotlivých pracovných zmien môže dôjsť k zhusteniu premávky a tým aj dlhšiemu čakaniu na vybavenie zamestnancami ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. „Výjazd cez bránu „pod kostolom“ komplikuje aj koniec vyfrézovaného úseku na hlavnej ceste, pred ktorým spomaľujú vozidlá a kumulujú sa práve pred našou bránou. Výjazd je preto zdĺhavejší a najmä po skončení pracovnej zmeny sa premávka zhusťuje nielen na hlavnej ceste, ale aj v areáli SZ. Kolóna sa tvorí pri budove zásobovania, kde je viac železničných priecestí za sebou a práve v tomto úseku musia vodiči byť maximálne obozretní, rešpektovať značenie a nechať dostatočný odstup pre prejazd železničnej súpravy,“ pripomenul Suja.

 

Prejazd cez nástupište

Ak cestujete do práce v smere od Banskej Bystrice, na obchádzku prípadnej kolóny môžete opäť využiť aj autobusové nástupište. Podmienkou je, aby ste smerovali buď do areálu SZ alebo do centra obce Podbrezová. Odbočovací pruh môžu využiť motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony.

 

Pozor na priecestia

Zvýšená frekvencia vozidiel v areáli závodu nabáda k opatrnosti aj na jednotlivých železničných priecestiach. Tých je v SZ hneď niekoľko a je potrebné dbať na pozornosť, aby nedošlo k zbytočnej kolízii. Vedenie ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dôsledne sledovali dopravné značky. Vodič si musí pred priecestím počínať mimoriadne opatrne, nesmie 15 metrov pred a za ním predbiehať a musí rešpektovať označenie „STOP“.

„Potrebné je sledovať taktiež pokyny zamestnanca dráhy. Ak dáva znamenie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zastávkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič je povinný ho poslúchnuť a prejsť cez priecestie. Ak zamestnanec dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zastávkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom, prejazd priecestím je zakázaný,“ pripomenul riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.

 

Bicykle nepustia

Už na začiatku opravy cesty viacerých zamestnancov zaujímala možnosť prejazdu starého závodu na bicykli, kolobežke alebo motocykli. Podobne ako na jar, ani v tomto prípade nie je vjazd do areálu povolený. „V rámci trasy je niekoľko zúžených miest, kde by bol veľmi nebezpečný stret motorových vozidiel s cyklistami, nehovoriac o nákladných vozidlách či kamiónoch. Samostatnou kapitolou sú spomínané železničné priecestia a železničná doprava. Na trase je niekoľko priecestí, a to nielen s kolmým, ale aj so šikmým prejazdom. Pri ich prechode stačí ranná rosa alebo slabý dážď, aby sa stali tieto úseky pre jednostopové vozidlá klzké a nebezpečné,“ upozornil P. Suja. Rizikom sú aj samotné koľajnice, medzi ktoré sa môže ľahko zaseknúť koleso z bicykla. Ale aj cyklistom vychádza naša spoločnosť v ústrety. Svoj bicykel môžu odložiť na strážnom stanovišti „pod kostolom“.

„Obnovili sme vodorovné dopravné značenia v závode. Celý areál je monitorovaný kamerovým systémom. Pri porušení predpisov sa bude zamestnanec za svoj skutok zodpovedať. Pri vážnom prehrešku mu môže byť okamžite odobratá karta umožňujúca prejazd SZ,“ doplnil P. Suja.

 

Bez karty neprejdete

Prejazd jednotlivými strážnymi stanovišťami bude umožnený len tým osobám, ktoré majú pri sebe svoju elektronickú identifikačnú kartu zamestnanca ŽP a.s., dcérskej spoločnosti alebo sú držiteľmi elektronickej karty umožňujúcej dočasný vstup do areálu SZ. Predložia ju vrátnikovi na kontrolu a zaevidovanie pomocou prenosného čítacieho zariadenia. „Ak by sa vo vozidle nachádzala osoba, ktorá nebude mať potrebnú elektronickú identifikačnú kartu, nebude jej vstup cez strážne stanovište ani prejazd areálom starého závodu umožnený. A je jedno, či ide o zamestnanca železiarní alebo externú osobu,“ dodal P. Suja.