Vstup do nového školského roka s rôznymi inováciami

 

Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a žiaci základných i stredných škôl sa opäť vrátili do školských lavíc. Výnimkou neboli ani žiaci našich dvoch súkromných škôl – Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová. Nový školský rok 2018/2019 začal v pondelok, 3. septembra.

Žiaci obidvoch škôl sa v tento slávnostný deň zišli tradične na školskom dvore. V úvode zaznel príhovor, v ktorom všetkých zúčastnených privítal Ing. Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP a.s. Pripomenul dôležitosť prepojenia teoretických vedomostí s využitím v praxi, ktorú Železiarne Podbrezová ponúkajú. V závere zaželal všetkým žiakom veľa úspechov v novom školskom roku.

Ďalej pokračovala príhovorom Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, ktorá sa prihovárala predovšetkým prvákom. Zaželala im veľa úspechov v štúdiu a rýchlu adaptáciu na nové podmienky. Pripomenula, že štúdium je v porovnaní so základnou školou náročnejšie a je potrebná systematická a zodpovedná príprava na každú vyučovaciu hodinu.

 

Príhovor Ing. M. Pindiakovej, riaditeľky SSOŠH ŽP, v pozadí Ing. V. Soták ml., podpredsada rady školy, Ing. Ján Banas, predseda dozornej rady a PaedDr. K. Zingorová, riaditeľka SG ŽP
Príhovor Ing. M. Pindiakovej, riaditeľky SSOŠH ŽP, v pozadí Ing. V. Soták ml., podpredsada rady školy, Ing. Ján Banas, predseda dozornej rady a PaedDr. K. Zingorová, riaditeľka SG ŽP

 

Nakoniec sa všetkým zúčastneným žiakom i učiteľom prihovorila riaditeľka Súkromného gymnázia PaedDr. Katarína Zingorová. Rovnako nezabudla na prvákov, pre ktorých je prechod na strednú školu náročný, ale môžu sa tešiť na nové štúdium a nové priateľstvá. Privítala aj nových učiteľov, ktorí posilnili pedagogický zbor. Na záver popriala žiakom veľa šťastia, úspechov a pohodu v škole a rovnako pevné zdravie.

Novovybudovaná oddychová zóna
Novovybudovaná oddychová zóna. Foto: I. Kardhordová

Aj napriek tomu, že školy boli cez letné prázdniny zatvorené, za ich bránami sa pracovalo nepretržite. Žiaci sa od septembra môžu tešiť z viacerých noviniek a inovácií. Cez prestávky môžu voľné chvíle tráviť v oddychovej zóne, ktorá sa nachádza hneď vedľa jedálne. Priestor vznikol vybúraním priečok z dvoch miestností a je voľne prepojený s chodbou. Slúži na konzumáciu doplnkového tovaru z jedálne alebo z automatu na doplnkový tovar, ktorý je spolu s kávomatom ďalšou novinkou.

Rozšírené priestory jedálne
Rozšírené priestory jedálne

Modernizáciu si žiadalo aj zariadenie školského stravovania, ktoré pre žiakov súkromných škôl zabezpečuje celodenné stravovanie. Vzhľadom na dĺžku prestávok a kapacitu stravníkov počas obedov, bolo potrebné zvýšiť aj počet miest na sedenie v jedálni. Presunutím priečky o päť metrov sa priestor jedálne zväčšil o tridsať percent a pribudlo tak takmer štyridsať miest na sedenie. Jedáleň je plne vybavená jedálenskými stolmi a stoličkami. V najbližšom období budú na štyri (bezmála deväť metrov dlhé) stropné svetlíky v jedálni namontované tieniace elektricky ovládané rolety, čo najmä v lete, kedy je v jedálni najteplejšie, prispeje k pohode počas stravovania.

Modernizácia neobišla ani kuchyňu
Modernizácia neobišla ani kuchyňu

Jedáleň bola zväčšená na úkor kuchyne, čo však jej prevádzku neobmedzilo. Naopak, modernizácia neobišla ani ju. Kuchyňa dostala nové zariadenie pre regeneráciu, ohrev jedál, novú vzduchotechniku s rekuperačnou jednotkou, ktorá prispeje k ekonomickej prevádzke tohto priestoru. Strieška nad vstupnými dverami zadného vchodu bude chrániť, v prípade zlého počasia, pracovníkov pri manipulácií s tovarom. Pribudlo aj ďalšie okienko na vydávanie stravy, čo urýchli prácu počas obedov.

Rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia pri šatniach vedľa jedálne a aj nové sprchy (z podkladov Ing. M. Sladkého, MBA).

Na novinky v súkromných školách ŽP sa prišiel v prvý deň nového školského roku pozrieť aj Ing. Vladimír Soták, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva ŽP a.s. Ocenil vynaložené úsilie a prácu všetkých, ktorí sa na modernizácii podieľali. Zaujímal ho názor samotných žiakov, s ktorými sa rozprával v novovybudovanej oddychovej zóne. Žiakom sa inovácie páčili a boli príjemne prekvapení hneď v úvodný školský deň.