Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

V závere roka 2008 sa uskutočnil slávnostný koncert Dychovej hudby Železiarní Podbrezová k 170. výročiu založenia tohto hudobného telesa. Po koncerte sa generálny riaditeľ ŽP Ing. Vladimír Soták spolu s kapelníkom Jozefom Kráľom a hudobným skladateľom a režisérom Adamom Hudecom dohodli, že dychová hudba nahrá k blížiacemu sa 170. výročiu firmy hudobné CD, ktoré bude ľahšieho, zábavného charakteru, určené pre bežné počúvanie a pre širšiu hudobnú verejnosť.

Nahrávanie sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24. mája 2009, v nahrávacom štúdiu Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Zabezpečoval ho vedúci technik Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici Boris Dobiš a hudobnú réžiu CD mal na starosti Adam Hudec.

 

Nahrávanie hudobného CD v štúdiu Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. Foto: archív redakcie
Nahrávanie hudobného CD v štúdiu Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici

 

Necelý mesiac po nahrávaní sa Dychová hudba ŽP zúčastnila 38. ročníka Festivalu dychových hudieb vo Valaskej, ktorý sa konal 13. júna. Účasť na tomto podujatí je pre našu dychovku dodnes tradíciou. Prekvapením Dychovej hudby ŽP bola Štebotavá polka, prvýkrát v podaní mladých klarinetistiek, študentiek Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová, Nikoly Luptákovej a Emy Ivanovej.

Vystúpenie mala naša dychovka aj 15. augusta 2009, tentokrát na mieste bývalej obce Kalište, ktorá bola vypálená fašistami počas povstania. Konal sa tam štvrtý ročník Stretnutia generácií. Po oficiálnej časti sa na pripravenom pódiu začal pre účastníkov osláv bohatý kultúrny program. Začal hodinovým koncertom Dychovej hudby ŽP, zostaveným prevažne zo skladieb, ktoré sa nachádzali na jej novom CD. Bol doplnený osvedčenými populárnymi, ale aj novými skladbami. Naša dychovka svoje vystúpenie zakončila efektnou Hudecovou Kaffe sambou, po ktorej nasledoval dlhotrvajúci potlesk vďačného publika.

Otázka č. 17: K akej príležitosti nahrala Dychová hudba Železiarní Podbrezová hudobné CD v máji 2009?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebujeme v každom čísle.