Stredná oprava technologického zariadenia v hydrocentrále Piesok

 

Čistenie vtokového zariadenia hať Štiavnička, Železiarní Podbrezová, od nánosu piesku.
Čistenie vtokového zariadenia hať Štiavnička od nánosu piesku. Foto: archív energetiky

 

Stredné opravy technologického zariadenia vo vodných elektrárňach sú spravidla naplánované na koniec leta až začiatok jesenných mesiacov. V tomto období klesá množstvo vody v Hrone aj na ostatných vodných tokoch. Následne sa to prejaví aj na poklese vo výrobe elektrickej energie vo vodných elektrárňach.

 

V hydrocentrále Piesok bola stredná oprava vykonaná v dňoch 20. – 24. augusta.

Na strojnom zariadení boli práce zamerané na kontrolu rozvádzacích lopatiek, obežných kolies turbíny, púzdier pod upchávkami a na kontrolu ložísk.

Na prírube a kolene turbíny boli zváraním opravené vykavitované časti telesa. Rozobraté a skontrolované boli aj čerpadlá regulačného oleja, kde boli vymenené nové ložiská aj guferá.

Ďalej boli na potrubných rozvodoch chladiacej vody vymenené nefunkčné uzatváracie a regulačné armatúry.

Na elektrickom zariadení bola oprava zameraná na kontrolu, vyčistenie a opravu izolácie vinutia generátorov, revíziu  6 a 0,4 kilovoltovej rozvodne. Konkrétne išlo o vyčistenie zbernicového systému a izolátorov od prachu, kontrolu a dotiahnutie prúdových spojov, revíziu výkonových vypínačov, výmenu olejovej náplne, o vonkajšiu revíziu transformátorov vlastnej spotreby, kontrolu vinutia budičov, komutátorov a odstránenie porúch zistených termovíziou.

 

Oprava hydrocentrály Piesok, oprava budiča generátora č. 2.
Oprava budiča generátora č. 2. Foto: archív energetiky

 

Vtokové zariadenie – hať Štiavnička, bola vyčistená, vybagrovaná, od nánosu piesku.

Vo vodojeme Diel bol opravený čistiaci stroj, v ktorom boli vymenené mosadzné púzdra vo vodiacich kolesách, nové hriadele a poškodené články reťaze.

Boli skontrolované a opravené aj sacie koše na výtokovom potrubí úžitkovej vody pre starý a nový závod Železiarní Podbrezová a.s.

Počas strednej opravy elektrárne bolo zrealizované vyčistenie vodojemu Diel od nánosu piesku a bahna, ktoré prebiehalo v druhých a tretích zmenách. Práca spojená s opravou je fyzicky namáhavá. Všetkým zúčastneným zamestnancom ďakujem.

Po hydrocentrále Piesok nasleduje oprava hydrocentrály Dubová.