*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Vráťme sa na začiatok – výučba v hrade Ľupča

 

80 rokov organizovanej výroby

V roku 1950 bolo otvorené Stredisko pracujúceho dorastu a Domov učňovskej mládeže na hrade v Slovenskej Ľupči, kde si Švermove železiarne pre svoju potrebu vychovávali  budúcich strojných zámočníkov, sústružníkov, automechanikov, vodoinštalatérov, hutníkov a rysovačov. Učni dostávali zadarmo raz do roka pracovné a civilné ošatenie (zimný plášť, vychádzková košeľa, čiapka, trenírky, ponožky, tepláková súprava, pracovný sveter, zimné nohavice, tričko, poltopánky, viazanka, tenisky).
V tomto období za výchovu a prípravu učňovského dorastu zodpovedal Ján Chromek. Učni, ubytovaní v Domove učňovskej mládeže, sa v popoludňajších hodinách venovali rôznej záujmovej činnosti. Výučba sa v Stredisku pracujúceho dorastu skončila

1. augusta 1952 a zariadenia  Slovenskej Ľupči odovzdali Oblastnej správe štátnych pracovných záloh. Učilištia štátnych pracovných záloh boli riadené priamo ministerstvom pracovných síl a zo štátneho rozpočtu  boli na tento účel uvoľňované vysoké finančné prostriedky. Aj počas tohto obdobia sa uskutočňovala praktická výučba vo výrobných prevádzkarňach Švermovych železiarní.

 

Otvorenie strediska pracujúceho dorastu na hrade Ľupča
Otvorenie strediska pracujúceho dorastu na hrade Ľupča. Foto: archív redakcie

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č. 11

 

Kedy bola zrušená výučba v hrade Ľupča?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

 

Nezabudnite uviesť kontakt.

———————————————————————————————————— 

 

Z podkladov Ing. Starkeho spracovala O. Kleinová