PRVÝ VEĽKÝ SNEM NA HRADE ĽUPČA

 

Logo hrad ĽupčaVedenie Železiarní Podbrezová a.s. sa rozhodlo pre spoluprácu so skupinou mladých ľudí, ktorí sa snažia o čo najvernejšiu rekonštrukciu šľachtického dvora zo začiatku 14. storočia. Snahou Projektu Donč je čo najvernejšie zachytiť politickú, spoločenskú a kultúrnu situáciu v Uhorsku počas prvých rokov vlády Karola Roberta, konkrétne na dvore jedného z najvýznamnejších šľachticov tej doby, zvolenského župana Magistra Donča. Nevídaný cieľ nadšencov histórie, ktorí sa podujali oživiť túto časť našich dejín, do čo najmenších detailov, bez nároku na honorár.

 

Súčasťou ich snaženia bude aj podujatie, na ktorom by šľachtici zasadli v internomProjekt Donch sneme a rokovali o svojich ďalších politických plánoch. Samozrejme by so sebou priniesli aj svojich familiárov, bojovníkov či služobníctvo, ktorí by sa starali o ich zábavu a potreby. Za miesto organizovania snemu si vyhliadli práve hrad Ľupča, ktorý je jedným z najvhodnejších adeptov, z pohľadu regionálnych záujmov v ich podaní stvárňovanej šľachty. Značná časť programu snemu bude orientovaná v dobovom tábore pred hradom Ľupča, a tým bude voľne prístupná  pre potenciálnych návštevníkov. Pôjde predovšetkým o ukážky rytierskych bojov, fungovania kuchyne alebo rokovania panstva. Nakoľko sa tento rok projekt v takomto formáte na hrade Ľupča len rozbieha, predkladaný harmonogram je len orientačný, ale veríme, že do budúcnosti bude patriť medzi jeho najväčšie lákadlá.

 

Program:

Piatok 11. august 2017:

20. hod.
Večerná zábava pod hradom v kráľovskom mestečku Ľupča.

 

Sobota 12. august 2017:

8. hod.
Začína herný deň – uskutočnia sa posledné prípravy v táboroch, obliekanie do kostýmov, príprava svojich rolí.

9. hod.
Všetci účastníci už musia byť oblečení v dobových odevoch, v táboroch sa nesmú povaľovať nedobové veci a život na hrade začína pulzovať svojim dobovým životom. V tábore začne príprava panskej hostiny.

10. hod.
Príchod pánov na hrad cez hlavnú bránu a ich predstavovanie magistrovi Dončovi.

10.30 hod.
Začiatok panského snemu v hodovej sále. Páni sem vstúpia s minimálne jedným svojim služobníkom, ktorý im bude počas celého zasadania asistovať. Jednotliví páni začnú prednášať svoje požiadavky.

V táboroch budú prebiehať prípravy panského obeda. Slúžni a vojaci sa budú baviť hrami a pripravenými aktivitami.

11.30 – 12.30 hod.
Snem bude prerušený panskou hostinou, spoločenskými hrami, prechádzkou a pod.

12.30 – 17. hod.
Voľný program v táboroch. Rozohrané hry neurodzených, s rôznymi zápletkami, spojené so životom v historickom tábore. Môžu sa vyskytnúť nejaké individuálne zápolenia, cvičenia vojakov, lukostreľba. Bude zároveň prebiehať aj hra urodzených, spojená s politickým programom jednotlivých pánskych domov. Páni si možno vyjdú na lov do bohatých zvolenských lesov v okolí hradu.

17. hod.
Malý turnaj družiníkov jednotlivých domov pre pobavenie panstva i ľudu. Zápolenie vo viacerých disciplínach – boj mečom a štítom, boj kopijami, zápasenie, pretláčanie, preťahovanie lanom…

18. hod.
Kratochvíľové súboje pánov – šerm mečom a puklérom, boj v ťažkej zbroji, zápase-nie v zbroji.

19. hod.
Spoločná malá hostina.

20. hod.
Voľná zábava a pozvoľné ukončenie hry.

  

Základné informácie o sneme:

Dej snemu sa bude odohrávať na Augustové ídy roku pána 1306, azda iba mesiac po tom, čo sa magistrovi Dončovi, v súčinnosti s jeho strýkom Demetrom, podarilo dobyť kráľovský hrad Ľupča. V rukách tejto podarenej dvojice sa teraz nachádza prakticky celý stred Severného Uhorska, teda oblasť Liptova, Zvolena i Hontu a Novohradu, čo znamená faktické vsadenie klinu medzi oligarchické špičky – Matúša Čáka a Omodeja Abu. Zatiaľ čo Omodej Aba vníma silnejúcu pozíciu Demetrovcov pozitívne, nakoľko ich dŕžavy vytvárajú nárazníkovú zónu pre jeho domínium pred prípadnou Čákovskou expanziou, samotný Matúš Čák nahliada na túto rozpínavosť s nevôľou. Donč a Demeter takisto nehoria čírou láskou k Čákovi, nakoľko v ich blahej pamäti je stále obsadzovanie ich rodových hradov Čákom, ktoré sa odohrávalo pred niekoľkými rokmi. Donč sa aktuálne zdržiava na svojom novonadobudnutom hrade Ľupča a dozerá na opravné práce. Na  12. august bola ohlásená návšteva jedného z familiárov Omodejovcov, Urbana z Doboša. Na stretnutie boli prizvaní aj zástupcovia Matúša Čáka, Martin Somrowski, Dionýz zo Súče, a s otázkami na margo pozemkových hraníc prichádza Felicián Zach. O sneme sa dozvedeli aj niektorí nižší šľachtici z regiónu, ktorí sa pokúsia apelovať na vysokých aristokratov so svojimi požiadavkami. Horúcou témou bude nedávna smrť kráľa Václava III. Dokážu sa hašteriví severouhorskí šľachtici vôbec na niečom dohodnúť?