V Kalinove čarovalo s hlinou päť žien

 

Vernisáž objektívom Radovana Vojenčáka
Vernisáž objektívom Radovana Vojenčáka

Pätica umelkýň zo Slovenska, Maďarska a Česka tvorila v júli v závode Žiaromat Kalinovo v rámci 31. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec – Kalinovo 2019. Výsledky svojej práce predstavili na vernisáži v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci začiatkom augusta.
Umelci tvoria v neateliérových podmienkach areálu továrne a využívajú jedinečné možnosti, ktoré poskytuje závod. Takým je v prvom rade kvalitná hlina – šamot a technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.
Aktuálneho ročníka sa zúčastnili Helena Hlušičková z Čiech, Zsuzsa Pannonhalmi z Maďarska, Adriena Kutaková, Ivica Markovičová a Eva Srníková zo Slovenska. Časť vytvorených diel obohatila zbierku umeleckej keramiky NMG. „Tradícia tohto podujatia pretrváva v Lučenci a v jeho okolí už tridsať jedna rokov, organizuje sa od roku 1989. Jedná sa tak o najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu na domácej pôde,“ uviedla pracovníčka múzea Andrea Németh Bozó. Dodala, že výstava je sprístupnená do 15. septembra. Výstava prezentuje výber z jedinečnej zbierky súčasnej keramiky NMG, ktorá sa každoročne rozširuje. Doteraz sa na sympóziu zúčastnilo osemdesiat výtvarníkov z rôznych krajín sveta, okrem našich susedov to bolo aj Nemecko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Belgicko, Bulharsko, Írsko, Turecko, Izrael, USA, Argentína či Kórea.
Hlavným organizátorom sympózia je NMG v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat Kalinovo. Ďalšími partnermi sú mesto Lučenec a obec Kalinovo. Hlavným partnerom je a projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj a mesto Lučenec.