Júlová stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr

Krátko pred opravou bolo zistené poškodenie karuselovej pece

 

Pohľad na vymenený vykladač z dierovacieho lisa
Pohľad na vymenený vykladač z dierovacieho lisa

 

Stredná oprava zariadení valcovne bezšvíkových rúr bola naplánovaná, aj zrealizovaná, v termíne od 20. do 24. júla. Po ukončení opravárenských prác bola postupne odskúšaná funkčnosť jednotlivých zariadení počas studených skúšok v I. a v II. zmene, bez ohriateho materiálu. Postupne boli oživené a odskúšané všetky zariadenia na príprave vsádzky a výrobe lúp. V stredisku výroba rúr boli 24. júla v II. zmene uskutočnené teplé skúšky, spojené so samostatným redukovaním na redukovni. V III. zmene prebehli na zariadeniach teplé skúšky spojené s valcovaním.
Príprava strednej opravy spočívala v objednaní, nákupe a výrobe požadovaných materiálov, náhradných dielov, ako aj v príprave interných a externých výkonov pre zrealizovanie naplánovaných opravárenských prác. Na oprave sa podieľali interní zamestnanci valcovne bezšvíkových rúr, centrálnej údržby pre valcovňu bezšvíkových rúr, ústrednej mechanickej dielne, elektroservisu, energetiky, oceliarne, dopravy a závodného hasičského zboru.
Okrem interných zamestnancov nám počas opravy pomáhali aj externí zamestnanci, a to z Hutných montáží Košice, spol. s r.o., Bilfinger Slovensko, s.r.o., Stainless Master, s.r.o., ECO NEXT, s.r.o., TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o., LubTec-SK, s.r.o., Staso ĎZ, s.r.o., SUNIK, s.r.o., Obso Geo Žilina, s.r.o., Atlas Copco, s.r.o., TBH Technik, s.r.o., OIL SLOVAKIA, spol. s r.o., MAJKO, s.r.o. Na uvedené firmy sme sa obrátili s požiadavkou o pomoc, a to nielen kvôli špecifickým požiadavkám, ale aj kapacitným dôvodom.
Všetky práce a jednotlivé akcie, ktoré boli naplánované, boli aj zrealizované v stanovenom termíne a požadovanej kvalite. Práce počas strednej opravy boli koordinované a riadené prostredníctvom každodenného riadiaceho štábu opravy.
V priebehu odstávky technologického zariadenia bolo predovšetkým nutné vykonať opravu poškodenej časti otočnej nisteje karuselovej pece, ktorej poškodenie bolo zistené krátko pred opravou, 6. júla. Rozsah zisteného poškodenia si vyžiadal okamžité rozhodnutie o ďalšom postupe a potrebe organizačného, materiálneho a personálneho zabezpečenia, čo sa aj vo veľmi krátkom časovom období podarilo. Oprava karuselovej pece začala tri dni pred plánovanou strednou opravou. Jej ukončenie bolo v rovnakom termíne ako ukončenie prác strednej opravy.
Pre veľké množstvo prevedených prác spomeniem len niektoré. Na doprave pred nožnicou Lindemann bol opravený základový rám prekladača z váhy spojený so založením nového prekladača. Na vsádzacom zariadení do karuselovej pece bolo vymenené rameno s magnetmi a predné pojazdové kolesá vozíka. Na dierovacom lise bol vymenený vykladač a v hydraulickom sklepe boli opravené príchytky k hlavným hydraulickým valcom. Na vstupnom stole pred elongátorom boli vymenené reťaze tlačky do elongátora spojené s opravou vozíka tlačky a odkujňovacie zariadenie. Na pretlačovacej stolici boli vymenené vodiace lišty vedenia tlačnej a tŕňovej tyče v časti pohyblivých príklopov, kontrolou prešli aj pastorky pohonu, spolu s ozubenou a tlačnou tyčou. Na tepelnej stabilizácii tŕňových tyčí boli vymenené roštnice a rovnako aj zachytávače tŕňových tyčí na dopravné valce, dopravné valce a kyvný nárazník pred pretlačovacou stolicou za nový. Na krokovej peci pred redukovňou boli vymenené poškodené roštnice krokovadiel pece, opravená tlačka do pece a vymenené boli aj dopravné valce výbežného dopravníka z pece.
Najbližšie mesiace ukážu, do akej miery sa nám podarilo naše ciele naplniť. Sme presvedčení, že nemalé finančné prostriedky investované do júlovej strednej opravy, boli investované veľmi účelne a efektívne.
Na záver môžem konštatovať, že tak, ako aj v predchádzajúcich opravách, odviedli kolektívy všetkých zamestnancov zúčastnených na oprave veľké množstvo práce, za čo im zaslúžene patrí poďakovanie.