Na zmenu zdravotnej poisťovne máte čas len do konca septembra

 

 

Prepoistiť sa je možné raz ročne, a to vždy do konca septembra. Zmeniť zdravotnú poisťovňu chcú ročne desaťtisíce Slovákov. Pripravili sme si pre vás prehľad ako a komu zmenu nahlasovať ale aj aké sú práva poisťovne či poisteného.
Častým dôvodom na zmenu poisťovne býva zmena lekára, ktorý nemusí mať uzatvorenú zmluvu s vašou poisťovňou alebo vám vaša poisťovňa neprepláca požadované lieky či konkrétnu liečebnú procedúru.
Každú zmenu treba dôkladne zvážiť. Veľký vplyv na výber môžu mať reklamné kampane, ktoré ponúkajú rôzne nadštandardné služby, alebo priamo ľudia z vášho okolia, ktorí majú osobné skúsenosti.
Podiel na vašom rozhodovaní môžu mať aj benefity, ktoré daná zdravotná poisťovňa ponúka. Rozsah liečby je stanovený zákonom a rozdiely medzi poisťovňami sú v tejto oblasti nulové. Čím sa však líšia je ponuka a rozsah benefitov. Môžu to byť napríklad očkovania nad rámec zákona, nadštandardné vyšetrenia pri preventívnej prehliadke, zľavy na kúpeľné pobyty, cestovné poistenie, doplatky za lieky na predpis, príspevok na dentálnu starostlivosť, zazmluvnené CRP vyšetrenie pre dospelých a podobne.
Ak sa pre zmenu rozhodnete, treba si vopred overiť, koľko zmluvných poskytovateľov má daná poisťovňa vo vašom regióne, ako s vybraným poistným hospodári a ako dlho sa v nej čaká na zákrok. Všetky tieto potrebné informácie sa dozviete na webových stránkach jednotlivých poisťovní alebo priamo v pobočke.

Ako podať prihlášku
Môžete aj elektronicky, všetky potrebné údaje sa dočítate v infoletákoch, na webových stránkach poisťovne alebo osobne v pobočke. Prihlášku však musíte vlastnoručne podpísať. Vašou najdôležitejšou povinnosťou je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od jej uskutočnenia.

Na čo si dať pozor
Prepoistiť sa možno raz ročne, čas máte do 30. septembra. Na výber máte medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. Prihlášku na zmenu možno podať len do jednej z nich a poriadne v nej skontrolovať všetky svoje údaje. Zdravotná poisťovňa je následne povinná vám ju do 15. decembra potvrdiť a preukázateľne doručiť preukaz poistenca do piatich dní odo dňa potvrdenia prihlášky. Ten bude platný od 1. januára nasledujúceho roku.
Ak však máte občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), kartičku poistenca vám nevydajú, nakoľko preukazy poistenca postupne nahradia občianske preukazy s elektronickým čipom.
Od júla 2018 slovenské zdravotné poisťovne, v zmysle platnej legislatívy, prestali vydávať klasické preukazy poistenca poistencom, ktorí vlastnia eID. V prípade straty, odcudzenia, poškodenia, zmeny identifikačných údajov a pod. vám po novom ostane na preukazovanie sa u lekára už iba eID, prípadne európsky preukaz zdravotného poistenia. Uvedené zmeny sa týkajú iba nových žiadostí, vydané preukazy poistencov možno používať až do skončenia doby platnosti.
Pre poistencov s klasickou verziou občianskeho preukazu poisťovne aj naďalej preukazy vydávať budú. Pripomíname, že o európsky preukaz zdravotného poistenia si môžete bezplatne požiadať, bez ohľadu na to, či máte eID alebo nie.