V BBSK opäť stúpol počet chorých, zatvorené sú školy aj nemocnice

 

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje z celého Banskobystrického kraja (BBSK), zaznamenali v siedmom kalendárnom týždni tohto roku lokálne epidémie respiračných a chrípkových ochorení už vo všetkých 13 okresoch tohto regiónu.

zdroj: pixabay.comV porovnaní s uplynulým týždňom zaznamenali o 15,4 percenta vyšší výskyt v akútnych respiračných ochorení (ARO) a o 27 percent vyšší výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO). Potvrdzujú sa tak očakávania epidemiológov, že výskyt ARO aj CHPO bude v týchto týždňoch narastať. Tentoraz údaje o chorobnosti banskobystrickému RÚVZ poskytlo 72 percent lekárov pre deti a dorast a 58 percent všeobecných lekárov pre dospelých v tomto regióne. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt týchto ochorení v prípade ARO vyšší o 37 a chrípkových ochorení o 34 percent. Z dôvodu výskytu sezónnej chrípky je momentálne v BBSK uzavretých až 75 materských, základných a stredných škôl. Pre riziko nákaz sú zakázané návštevy až do odvolania v štyroch nemocniciach – v Rimavskej Sobote, v Revúcej, vo Zvolene a aj v Brezne.

V porovnaní so šiestym kalendárnym týždňom sa zo 4,8 na 4 percentá znížil počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (155 prípadov), zápalmi stredného ucha (80) a v 72 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – až 8,4 percenta, sa vyskytlo vo vekovej skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva seniorov nad 60 rokov, 5,7 percent komplikácií je medzi deťmi základných škôl od 6 do 14 rokov. Približne rovnaký počet komplikácií je medzi adolescentmi a seniormi, najmenej komplikovaných prípadov ochorení z ARO je u najmladšej vekovej skupiny od 0 do 5 rokov.

V siedmom kalendárnom týždni tohto roka evidoval banskobystrický RÚVZ v absolútnych číslach 14 424 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 3567 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 2122 prípadoch, čo je chorobnosť 525 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Banská Bystrica. Najnižší výskyt ARO je v okrese Banská Štiavnica. Na chrípku ochorelo najviac ľudí v okresoch Lučenec, Brezno a Veľký Krtíš. Z hľadiska veku ochorenia na ARO najviac postihujú vekovú skupinu seniorov, adolescentov a žiakov základných škôl. Podobne je to aj s CHPO. Epidemiológovia opätovne upozorňujú, že tieto ochorenia by ľudia nemali podceňovať a každé chrípkové a chrípke podobné ochorenie by mali vyležať a adekvátne liečiť pod dozorom lekára. Príznakmi chrípky sú bolesti hlavy, zimnica, triaška, teplota nad 38°C v trvaní 2 – 3 dni, bolesti kĺbov a svalov, výrazná únava, suchý a dráždivý kašeľ, bolesti hrdla, či pocit upchatého nosa bez výtoku. V tomto období je najlepšou prevenciou pred chrípkou vyhýbanie sa veľkým kolektívom, zvýšená pozornosť hygiene – pravidelné umývanie rúk, používanie jednorazových vreckoviek, ale aj zvýšená konzumácia vitamínov.